Alta mar

Contacto

Indice 1905 del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

fabian | 11 Setembre, 2007 14:42

Indice del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Año 1905

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

Año 1905

Año XXI - 1905

bronces antiguos
Lámina publicada en el BSAL nº 305 - 306 de agosto de 1905

núm. 298 (01/01/1905)

 1. Folk-Lore Balear. Tradicions populars mallorquines (20), por D. Antonio Mª Alcover, Pbro. (págs. 7 a 10)
 2. Notes y documents per una llista d'artistes mallorquins dels sigles XIV y XV, per D. E. Aguiló (págs. 10 a 15)
 3. Sobre importació de cuiram a Mallorca (1500), document, per D. P.A. Sanxo (págs. 16 y 17)
 4. Noticiario formado por D. José Barberi, Pbro., publicado por D. J.L. Garau (págs. 17 a 20)
 5. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388), per D. M. Obrador (págs. 20 a 22)

núm. 299 (01/02/1905)

 1. Ressenya de la Junta general de la Societat Arqueològica Luliana celebrada díe 29 de Janer de 1905, por D. P. A. Sanxo (págs. 1 a 3)
 2. Catálech de les obres qu'han entrat a la Biblioteca d'aquesta Societat durant l'any 1904, per D. Pere A. Sanxo (págs. 3 a 6)
 3. Noticiario formado por D. José Barberi, Pbro. (continuación 2), publicado por D. J.L. Garau (págs. 6 a 9)
 4. Notes y documents per una llista d'artistes mallorquins dels sigles XIV y XV (continuació 2), per D. E. Aguiló (págs. 10 a 15)
 5. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388) (continuació 2), per D. M. Obrador (págs. 15 y 16)

núms. 300, 301 y 302 (Marzo, abril y mayo 1905)

 1. Antichs privilegis y franqueses del regne: Regnat de Jaume III, 1330 - 1332, per D. P. A. Sanxo (págs. 1 a 12)
 2. Cartes autografes de Jaume III al arxiu de la Corona de Aragó (págs. 17 a 21)
 3. Segon matrimoni de Jaume III ab Violants de Villaragut. Documents esponsalicis, per D. E. Aguiló (págs. 21 a 24)
 4. Testament de Jaume III ordonat a 7 d'agost de 1349, en poder de Berenguer Gilabert, notari de Perpinyá, per D. E. Aguiló (págs. 25 a 34)
 5. Ultims rastres de les commocions populars de l'any 1325, per D.E. Aguiló (págs. 35 y 44)
 6. Láminas: facsímils de dues cartes autografes de Jaume III (págs. 13 y 15)

núm. 303 (01/06/1905)

 1. Antichs privilegis y franqueses del regne: Regnat de Jaume III (Majoria d'edat), per D. P. A. Sanxo (págs. 1 a 9)
 2. Noticiario formado por D. José Barberi, Pbro. (continuación 3), publicado por D. J.L. Garau (págs. 9 a 12)
 3. Sindicat fet per alguns pagesos lleals a la ciutat (recatxats) per obtenir del Rey no esser compresos en la condempnació general de la part forana, 8 Agost 1454, per D. E. Aguiló (págs. 12 a 14)
 4. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388) (continuació 3), per D. M. Obrador (págs. 14 a 16)

núm. 304 (01/07/1905)

 1. Notas genealógicas. Familias extinguidas de Mallorca III. La casa de Bordils, por D. J. R. de Ayreflor y Sureda (págs. 1 a 9)
 2. La nostra lámina. Un'altra carta autógrafa de Ramon Lull, per D. M. Obrador (págs. 10-11 y 13)
 3. Noticiario formado por D. José Barberi, Pbro. (continuación 4), publicado por D. J.L. Garau (págs. 13 a 18)
 4. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388) (continuació 4), per D. M. Obrador (pág. 18)

Fototipia
Fototipia de una Virgen con Niño, publicada en el BSAL nº 159 de junio de 1893

núms. 305 y 306 (Agosto y septiembre de 1905)

 1. Bronces antiguos hallados en Mallorca, por D. Bartolomé Ferrá (págs. 1-4 y 8)
 2. Cartes de Llorens Fe, estudiant de medicina a Valencia, a son pare el Dr. Alfonso Fe, metge de Mallorca. Anys 1635 - 37, per D. Estanislau Aguiló (págs. 8 a 26)
 3. L'Edició original de les Obres de Ramón Lull (págs. 27 a 32)
 4. Anales de Mallorca por D. José Desbrull. 1800 a 1833, por D. Jaime L. Garau (págs. 32 a 35)
 5. Obras de prolongación del Muelle desde la Consigna (1809 - 1818) (pág. 35)
 6. Lámina: Bronces antiguos hallados en Mallorca (pág. 6)

núm. 307 (01/10/1905)

 1. Papeles sobre el nuevo Reglamento para el gobierno del Reino de Mallorca. Año de 1716, por D. Salvador Sanpere y Miquel (págs. 1 a 8)
 2. Anales de Mallorca por D. José Desbrull. 1800 a 1833, por D. Jaime L. Garau (págs. 8 a 13)
 3. Recepció d'una Bul·la de Santa Creuada (1501), per D. Pere A. Sanxo (págs. 13 y 14)
 4. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388) (continuació 5), per D. M. Obrador (págs. 14 a 16)

núm. 308 (01/11/1905)

 1. Papeles sobre el nuevo Reglamento para el gobierno del Reino de Mallorca. Año de 1716 (continuación 2), por D. Salvador Sanpere y Miquel (págs. 1 a 10)
 2. Donació de la capella y eremitori de Nostra Dona de Gracia del Puig de Randa, feta per G. Thomas a Miquel Galmés pre. de vida seua tant solament (1497), per D. E.K. Aguiló (págs. 10 y 11)
 3. Testament de Fra. Miquel Genovard ermitá de Sant Honorat, per D. E. K. Aguiló (págs. 11 a 13)
 4. Anales de Mallorca por D. José Desbrull. 1800 a 1833 (continuación 2), por D. Jaime L. Garau (págs. 13 a 16)
 5. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388) (continuació 6), per D. M. Obrador (pág. 16)

núm. 309 (01/12/1905)

 1. Papeles sobre el nuevo Reglamento para el gobierno del Reino de Mallorca. Año de 1716 (continuación 3), por D. Salvador Sanpere y Miquel (págs. 1 a 8)
 2. Noticies de la fundació y principis de la iglesia del Sant Sperit de Roma, avuy de Ses Minyones (1517), per D. E. Aguiló (págs. 8 a 12)
 3. Lletres reyals sobre la fundació del monestir de la Cartoxa de Valldemosa, per D. E. Aguiló (págs. 13 y 14)
 4. Inventari de la heretat den Berenguer Vida (1388) (continuació 7), per D. M. Obrador (págs. 14 a 16)

Índices de los Boletines de la Sociedad Arqueológica Luliana (1885 - 1921)

1885 / 1886 / 1887 / 1888 / 1889
1890 / 1891 / 1892 / 1893 / 1894
1895 / 1896 / 1897 / 1898 / 1899
1900 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904
1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909
1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914
1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919
1920 / 1921 / Sobre los índices

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar