Alta mar

Contacto

Indice 1902 del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

fabian | 05 Setembre, 2007 15:22

Indice del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Año 1902

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

Año 1902

Año XVII - 1902

manzanario de Palma
Manzanario de Palma grabado en 1831 y publicado por el BSAL nº 268 de agosto de 1902 (ver grande)

núms. 262, 263, 264 (Enero a Marzo de 1902)

 1. Folk-Lore Balear. Tradicions populars mallorquines (16), por D. Antonio Mª Alcover, Pbro. (págs. 1 a 7)
 2. Revolució dels pagesos mallorquins en lo segle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barcelona) (6), per D. Alfons Damiáns y Manté (págs. 7 a 15)
 3. Transacció sobre la successió en el Regne de Mallorca per mort sens infants del Rey en Sanxo, entre els reys Jaume II d'Aragó y Jaume III de Mallorca, pubil, y en nom d'aquest Felip, el seu oncle y tutor, per D. E. Aguiló (págs. 15 a 19)
 4. Ressenya de la Junta general celebrada die 26 Janer de 1902, por D. P. A. Sanxo (págs. 19 y 20)
 5. Relació dels objectes ingressats en el Museu Arqueológich Luliá durant l'any 1901, per D. Bartomeu Ferrá (págs. 20 y 21)
 6. Catálech de les obres qu'han entrat a la Biblioteca d'aquesta Societat durant l'any 1900, per D. Pere A. Sanxo (págs. 21 a 25)
 7. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 6) (págs. 25 a 30)
 8. Sobre reparto de fincas a los tortosines en Mallorca (1231), por D. Miguel Bonet (págs 30 a 32)
 9. Un'altre versió de la Sibilla, per D. E. Aguiló (págs. 32 y 33)
 10. Asalto de la ciudad de Mallorca en 1229 (Explicación de la lámina [parte inferior del Sant Jordi de Pere Niçart]), por D. Gabriel Llabrés (págs. 33-36 y 39)
 11. Rúbrica dels Llibres de Pregons de la antigua Curia de la Governació - Llibre III (continuació 6), per D. Estanislau Aguiló (págs. 39 a 42)
 12. Lámina: Entrada del Rey en Jaume a la ciutat de Mallorca [parte inferior del Sant Jordi de Niçart]. D'un retaulet del sigle XV (pág. 37)

núm. 265 (01/04/1902)

 1. Guillermo de Torrela, poeta mallorquín del siglo XIV, por D. Gabriel Llabrés (págs. 1 a 10)
 2. Las obras de Ramón Lull. Juicios de la prensa (págs. 10 a 13)
 3. Cartas curiosas del siglo XIV, por D. Estanislao Aguiló (págs. 13 a 15)
 4. Donatius reyals a Fr. Joan de Fornells, del orde de framenors, eor D. E. Aguiló (págs. 15 y 16)

núm. 266 (01/05/1902)

 1. Revolució dels pagesos mallorquins en lo segle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barcelona) (7), per D. Alfons Damiáns y Manté (págs. 1 a 5)
 2. Sobre l'ofici de Corredor Real (1389), per D. Pere A. Sanxo (págs. 6 a 8)
 3. Notas genealógicas: Los Andreu de Nápoles, por D. J. R. de Ayreflor y Sureda (págs. 8 a 10)
 4. Calviá. Apuntacions históriques, per M. P. Pre. (continuació 4)(págs. 10 y 11)
 5. Rúbrica dels Llibres de Pregons de la antigua Curia de la Governació - Llibre III (continuació 7), per D. Estanislau Aguiló (págs. 11 a 16)

dibujo
Entrada de Jaime I en Palma, dibujo del retablo de Sant Jordi de Pere Niçart, Publicado por el BSAL nº 262 de enero de 1902

núm. 267 (01/06/1902)

 1. Revolució dels pagesos mallorquins en lo segle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barcelona) (8), per D. Alfons Damiáns y Manté (págs. 1 a 5)
 2. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 7) (págs. 5 a 8)
 3. Requesta de mestre Bartomeu Caldentey y altres demanant als Jurats que proibesquen al metje juheu Isach l'exercici de medicina (1488), per D. E. Aguiló (págs. 8 a 13)
 4. Jaume II d'Aragó eximeix al rey en Sanxo de Mallorca, per tot el temps de la seua vida, de la obligació feudal de presentarse cada any personalment a la seua cort y de donarli postat de ses terres, por D. E. Aguiló (págs. 13 y 14)
 5. Notícies bibliográfiques (págs. 14 a 16)

núm. 268 (01/07/1902)

 1. Manzanario de Palma. 1797 - 183.. (págs. 1 a 22)
 2. Lámina: Ampliación del plano de Palma grabado en 1831 por D. L. Muntaner (pág. 23)

núms. 269, 270 y 271 (Agosto a Octubre de 1902)

 1. Notas genealógicas. Familias extinguidas de Mallorca. II. La casa de Belloto, por D. J. R. de Ayreflor y Sureda (págs. 1 a 10)
 2. Revolució dels pagesos mallorquins en lo segle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barcelona) (9), per D. Alfons Damiáns y Manté (págs. 13 a 28)
 3. Don Jeroni Rosselló. Necrología (págs. 28 a 35)
 4. Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló, per D. P.A. Sanxo (págs. 35 a 38)
 5. Pau feta entre els reys de Aragó y de Sicilia de una part y el rey de Tunis de l'altre (1403), per D. E. Aguiló (págs. 38 a 43)
 6. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 8) (págs. 44 a 49)
 7. Ermites y ermitans de Mallorca en 1395, per D. E. Aguiló (págs. 49 y 50)
 8. Lámina: Antigua casa de la familia Belloto en la calle de San Felio (pág. 11)

núms. 272 y 273 (Noviembre y Diciembre de 1902)

 1. Revolució dels pagesos mallorquins en lo segle XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barcelona) (y 10), per D. Alfons Damiáns y Manté (págs. 1 a 6)
 2. Anuario bibliográfico de Mallorca - 1901 -, por D. Pedro Sampol y Ripoll (págs. 6 a 38)
 3. Publicación de las Obras de Ramón Lull. Juicios de prensa (págs. 38 a 40)

Índices de los Boletines de la Sociedad Arqueológica Luliana (1885 - 1921)

1885 / 1886 / 1887 / 1888 / 1889
1890 / 1891 / 1892 / 1893 / 1894
1895 / 1896 / 1897 / 1898 / 1899
1900 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904
1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909
1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914
1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919
1920 / 1921 / Sobre los índices

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar