Alta mar

Contacto

Ausencia

fabian | 29 Agost, 2013 12:41

Durante unos días, alrededor de dos semanas, esta bitácora estará inactiva (viaje).

José Rullan Mir (1829 - 1912). Obras

fabian | 28 Agost, 2013 19:51

La entrada de la Gran Enciclopèdia de Mallorca lo nombra como Josep Rul·lan Mir. Nació en Sóller en 1829. En 1855 se ordena sacerdote. Estudia Magisterio y fue durante 27 años (1860 - 1887) director de la escuela de Establiments. Cofundador de El Magisterio Balear en 1873. Vicario de la Esgleieta y de Establiments. Regresa a Sóller en 1887, donde impulsó el Banc de Sóller (1890). Cofundador y primer presidente de la empresa "El Gas, Societat Anònima" (1892). Funda también, en 1899, el Sindicat Agrícola Solleric.

cuadro
José Rullán Mir

Considerado, junto a Quadrado y Oliver, como uno de los mejores historiadores de su época. En dos volúmenes publica su "Historia de Sóller en sus relaciones con la general de Mallorca" (1875 y 1876). En 1885, año en que ocurrió, publicó "Inundación de Sóller y Fornalutx".

Recogió en "Literatura popular mallorquina" (1900), tres volúmenes, las composiciones de varios glosadores de Sóller: Andreu Coll Bernat, Sebastià Marquès Ortega y Pau Noguera Ripoll.

Realizó numerosos estudios y escritos sobre agricultura: "Noticias sobre la agricultura de Sóller" (1871); "Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca" (1882); "Memoria sobre los cultivos arbóreos y herbáceos" (1888); "El cultivo del naranjo en las Baleares" (1896); "Cultivo práctico del algarrobo" (1897) y "Cultivo práctico del olivo" (1904).

libro
José Rullán Mir: "Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca"

En 1898 publica una "Guía de Sóller". Colabora en múltiples publicaciones periódicas: El Mallorquín, El Ancora, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, L'Ignorància, El Magisterio Balear, Revista Balear, El Agricultor Balear, El Porvenir Balear, Sóller y La Ultima Hora. Algunos artículos los firma con el seudónimo "Mestre Pep", "El sen Pinoy" y "Honor Hosep de Calandria". Parte de sus artículos los recogió en "Ensayos de agricultura y prehistoria" (1900)

Nombrado Fill il·lustre de Sóller (1904), murió en 1912.

En la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico se encuentran en estos momentos dos de sus obras:

libro
José Rullán Mir: "Historia de Sóller, en sus relaciones con la general de Mallorca" (1876)

A través de la europeana encuentro dos libros más:

Ambos libros digitales se hallan en la Biblioteca Digital Hispánica.

En torno a Rusiñol en Mallorca

fabian | 27 Agost, 2013 11:57

Voy terminando la recogida de artículos periodísticos que sobre las islas publicó Santiago Rusiñol que confío poder colgar en Internet en archivos pdf y epub en próximas semanas.

Miquelcinema es un blog que publica Miquel Alenyà, un gran conocedor de la pintura en Mallorca. Su blog ya es, en esta temática, de consulta más que recomendable pues la información que proporciona va más allá de lo que puede presentar biografías de carácter general. Ayer agregó una entrada titulada Santiago Rusiñol Prats (Barcelona, 25 de febrer de 1861 – Aranjuez, Madrid, 13 de juny de 1931) donde trata con especial atención las estancias de Rusiñol en Mallorca. Recojo dos párrafos del escrito para señalar la buena, clara y densa información que proporciona:

El 1912 assisteix a la inauguració del tren de Sóller i torna a l’estiu. Comença a escriure L’Illa de la calma. El febrer de 1913 va a Eivissa per fer una excavació al Puig dels Molins i pintar. Publica 7 articles amb el títol de L’Illa blanca, que després recull en un volum. El gener de 1915 Rusiñol, Casas i Clarassó fan una exposició conjunta de caràcter retrospectiu amb motiu dels 25 anys de la primera exposició dels tres artistes.

El 1922 es publica L’Illa de la calma. El 1923 l’Ajuntament de Palma, presidit per Guillem Fortesa Pinya, acorda adquirir la tela del pintor titulada Bunyola (1909), dedicar-li un carrer i fer-li un homenatge. L’homenatge consisteix amb un banquet al Grand Hotel i la representació de la peça El místic al Teatre Líric.

Miquelcinema: Santiago Rusiñol Prats (Barcelona, 25 de febrer de 1861 – Aranjuez, Madrid, 13 de juny de 1931)

pintura
Santiago Rusiñol: "Port de Sóller" (C. 1901)

Como conocedor del arte, Miquel Alenyà profundiza en los rasgos pictóricos de Rusiñol: "Les seves preferències s’inclinen cada vegada amb més determinació per temes de llums de tarda o crepusculars i atmosferes que suggereixen malenconia, tristesa o melangia. Les remarca sovint amb l’ús de colors violetes, morats, blaus. Els jardins parlen a l’espectador d’una natura sotmesa, modificada i alterada, en certa manera oprimida. Li agrada afegir tocs que revelen el seu gust per les antiguitats, els elements erosionats pel pas del temps i esquerdats o mutilats com a conseqüència de la descurança i l’abandonament. Representa temes de runes, restes del passat, escenaris foscos, contrallums o llums de vespre. Crea composicions que respiren calma, solitud i desempara. La temàtica que tracta porta en el fons de la seva pròpia realitat un discurs trist i nostàlgic, que constitueix un dels trets més característics del pintor i de la seva obra." Magnífico blog el de Miquelcinema.

Aquí desde Alta mar, me he interesado por la idea de la "biblioteca digital", en el sentido de reunir o enlazar textos, ya de los libros de Rusiñol, actualmente digitalizados en Santiago Rusiñol. Obra completa, recogiendo especialmente los relacionados con Mallorca, Jardins d'Espanya y L'Illa de la calma.

En Rubén Darío: La isla de oro. Jardines de España recogí un texto del poeta nicaragüeño que incluyó en el libro "La isla de oro" relacionado con Rusiñol: "Jardines de España" es su título.

pintura
Santiago Rusiñol: "Ametlers roses (Génova)" 1902

De Miguel de los Santos Oliver recogí su artículo sobre Rusiñol publicado en La Vanguardia en mayo de 1910 en Jardines abandonados: Rusiñol y Miguel de los Santos Oliver.

En Santiago Rusiñol: L'illa de la calma, además de enlazar con el libro digitalizado, recogí el artículo de Bartomeu Bestard "Santiago Rusiñol y Mallorca", publicado en el 2007.

Hilos sueltos que conviene enlazar, unir en un tejido.

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, año 2011

fabian | 22 Agost, 2013 12:37

Dialnet tiene un sistema de alertas que avisan al usuario de la aparición de un nuevo número de las revistas a las que se haya apuntado. Estos sistemas o, también, una indicación sobre las últimas novedades son importantes para que los interesados conozcan los cambios que se van produciendo en una web o en una biblioteca, especialmente las digitales. Es una lástima que la Biblioteca Digital de las Islas Baleares no disponga ni del mínimo sistema de aviso puesto que realiza muy bien la digitalización, pero le faltan estos sistemas de relación con el usuario.

revista
BSAL 2011

Ya está digitalizado y puesto en Internet el número correspondiente al año 2011 del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana (BSAL). Sus contenidos son:

 • Cultura material, habitus, espacio y movilidad en el archipiélago Balear durante el Bronce Final I (c.1400-1100 BC) por Daniel Albero Santacreu, Jaume García Roselló, David Javaloyas Molina, Víctor Manuel Calvo Trias
 • Fauna, flora i minerals de les Balears a l'Antiguitat: fonts literàries, fonts científiques i fonts arqueològiques.1. La grua balear i els caragols por Aurelio Alvarez Pérez, Isabel Rodà de Llanza, Mateu Riera Rullán, Anna Gutiérrez García-Moreno, Anna Domènech
 • Estudi arqueométric d'una xapa de guarniment medieval trobada al puig de sa Morisca (Calvià, Mallorca) de Bartomeu Llull Estarellas
 • Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV) de María Barceló i Crespí
 • Del Mediterráneo al Atlántico: apertura/reapertura del estrecho de Gibraltar en la Edad Media. Estado de la cuestión por Antonio Ortega Villoslada
 • Contaminación por cinabrio en Ciutat de Mallorca (1347) por Antonio Contreras Mas
 • L'activitat de vitrallers i vidriers de buf a l'arquitectura gòtica. Relacions i influències a la Ciutat de Mallorca de Miquel Angel Capellà Galmés
 • Un conjunt de mesures de terrissa de la Societat Arqueològica Lul·liana (Mallorca, segles XV-XVIII) de Margalida Bernat i Roca, Elvira González Gozalo
 • Els oficials de la Forticació de Ciutat de Mallorca (1594-1610) por Andreu Seguí Beltrán
 • Les disputes en el Col·legi de medicina de la Universitat Literària de Mallorca (1696-1699) por Albert Cassanyes Roig
 • Caballería inglesa en Mallorca durante la guerra de Sucesión de Eduardo Pascual Ramos
 • La decoració mural de l'església del Santuari de Lluc. Problemes de conservació de Andreu Josep Villalonga Vidal
 • El pintor Vicenç Matas i la seva producció pictòrica. Anàlisi hitoricoartística de les pintures murals de la capella del Roser de l'església de Sant Miquel (Felanitx Mallorca) por Carme Colom Arenas, Júlia Roman Quetglas
 • La premsa gratuïta a les Illes Balears por Joan Josep Matas Pastor
 • Un nou document sobre Joan Antoni Oms a l'Arxiu del Regne de Mallorca de Cristina Ortiz Moreno
 • El manuscrito inédito de Agustí Frau sobre las canteras mallorquinas conservado en el Archivo de la Societat Atqueològica Lil·liana de Ramón Sánchez Cuenca

También está en Dialnet el índice del boletín correspondiente al año 2012. Entre sus artículos se halla "Notes sobre la torre de les Hores i el rellotge de la Ciutat de Mallorca a la tardor medieval" de María Barceló, artículo que cita la bitácora Poemas del río Wang en la entrada El reloj de los judíos y que hace referencia al reloj de Cort, "en Figuera".

En la Biblioteca Digital de las Islas Baleares se encuentran los números del BSAL en volúmenes enteros y por artículos sueltos.

Enlace: Societat Arqueològica Lul·liana

Rusiñol y el catalanismo de Mallorca

fabian | 21 Agost, 2013 12:24

Antes de acabar esta serie de escritos sobre Santiago Rusiñol y Mallorca, hay un aspecto que puede ser curioso sobre las relaciones entre Rusiñol y aquellos intelectuales mallorquines del, por indicarlo de alguna manera, sector catalanista.

La estancia más prolongada de Rusiñol en Mallorca fue la de 1902. Rusiñol se reunió y participó en las reuniones de Can Alcover y del Salón Beethoven de Palma. También en Sóller acudía a las veladas del Círculo Solleric. Fue en Sóller donde se dio un homenaje a Rusiñol. De este homenaje Margalida Casacubierta i Rocarols nos dice en su Tesis Doctoral sobre Rusiñol:

pintura
Santiago Rusiñol: Dijous Sant a Pollença (1902)

L'estada del pintor barceloní a Sóller va oferir un pretext inmillorable als components del Círculo per organitzar una gran festa d'homenatge que va mobilitzar en bloc la intel·lectualitat mallorquina. No es tractava d'una vetllada literàrio-musical qualsevol. Hi van participar, a més de l'homenatjat, Gabriel Alomar, Miquel S. Oliver, Joan Alcover, Miguel Sarmiento, Pere Serra, Francisco Blanes i Viales, Antoni Noguera, Joan Marquès i els representants de la societat esportivo-cultural, Jaume Torrens i Pere Alcover, germà del poeta i notari de la ciutat. Comptat i debatut, els principals promotors, durant aquests anys del tombant de segle, de la modernització de la societat illenca a través d'un projecte d'integració cultural i, en darrer terme, nacional, de les terres de llengua catalana. Els parlaments de Gabriel Alomar -"La interpetració artística de Mallorca"- i de Joan Alcover -"Rusiñol i el modernisme"- són un clar exponent del sentit que tenia per a la intel·lectualitat mallorquina la presència de Rusiñol a l'illa. Aquest, reconegut per tothom com el pare i el profeta del modernisme i representant emblemàtic de l'Artista, era considerat com el pont d'enllaç perfecte entre una Catalunya cosmopolita, moderna i conscient de la seva idiosincràsia -l'ideal, aquell "fi determinat i notori" que feia Catalunya superior, segons Alomar, "al nivell mig d'Espanya" -, i una Mallorca ensopida, passivament contemplativa, sotmesa al jou del caciquisme i del funcionariat estatal, però proveïda, en canvi, d'uns atributs naturals que podrien oferir a una societat materialista i prosaica com la catalana la dimensió espiritual que li mancava per assolir la plena harmonia. [...]

Continúa la Tesis Doctoral unos párrafos después:

pintura
Santiago Rusiñol: La vall Sóller (1903)

Rusiñol, en efecte, va prendre part activa en el procés de modernització cultural de determinats sectors de la intel·lectualitat mallorquina: va ser testimoni d'excepció dels primers èxits de Miquel Costa i Llobera a Barcelona, tingué un paper rellevant en l'homenatge que es va retre al poeta a Palma quan va assolir el mestratge en Gai Saber l'any 1902 i participà en l'ambiciós projecte del Grand Hotel, símbol per excel·lència de la modernització i regeneració econòmica de l'illa daurada. La seva presència contribuí també a incentivar l'activitat teatral mallorquina i la seva pintura va suposar un pas important en el procés de mitificació de la realitat illenca. Però, sobretot, Santiago Rusiñol va oferir als mallorquins més inquiets un model d'actuació com a artista i un discurs ideològic que va contribuir en gran manera a l'edificació del mite. En uns moments en què el mite es construïa a l'una i a l'altra banda de mar, apel·lant a una vaga idea de comunió cultural, geogràfica i ètnica, i quedava justificat en nom d'un projecte, igualment vague, anomenat indistintament regionalista o catalanista -potser fins i tot modernista-, la figura de Santiago Rusiñol -l' outsider, el sacerdot de l'art, l'activista cultural- constituïa una peça realment estratègica dins l'engranatge d'un incipient catalanisme polític que intentava sustentar-se sobre la idea dels països catalans. Ara bé, a mesura que aquest projecte, en mans de la cada vegada més potent Lliga Regionalista, es va anar definint ideològicament, Rusinol va quedar paulatinament relegat a un terme secundari, mentre la funció d'enllaç cultural que ell havia assumit des del punt de vista de l'intel·lectual modernista, dissolvent en el seu activisme, requeia en intel·lectuals com Josep Carner. El procés de selecció estètica i ideològica que es va portar a terme des de les pàgines de la revista Catalunya i, sobretot, des del baluard de La Veu de Catalunya va bandejar, amb Santiago Rusiñol, algun dels intel·lectuals illencs que més havien contribuït al desvetllament de Mallorca. És prou conegut el cas de Gabriel Alomar, desplaçat a partir de 1904 del grup d'escriptors mallorquins que, en un primer moment, abans que aquest exposés públicament a l'Ateneu Barcelonès les bases profundament progressistes del seu pensament, constituïen en bloc el model estètic i ideològic propugnat per Carner. Diferències ideològiques més que no pas estètiques en el cas de Gabriel Alomar, ideològiques i estètiques pel que fa a Santiago Rusiñol, van relegar tots dos autors a uns espais alternatius a la cultura "oficial" -si és que es pot utilitzar aquest terme excessivament pretensiós- que, a partir de 1906, es coneixeria amb el nom de noucentisme.

Margarida Casacubierta i Rocarols: Santiago Rusiñol: Vida, literatura i mite, págs. 475 - 478; 4º pdf

Yo tengo que agradecer a Margalida Casacubierta sus trabajos sobre Rusiñol pues su libro "Des de les illes" (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999. Biblioteca Marián Aguiló, 29) ha sido el que me ha dado la relación de los artículos periodísticos que Rusiñol publicó sobre Mallorca e Ibiza.

Santiago Rusiñol: Bernareggi

fabian | 20 Agost, 2013 18:51

El argentino Francisco Bernareggi (1878 - 1959) fue uno de los pintores que vino a Mallorca antes de 1914. Procedente de París, llegó a Mallorca en 1903. Vivió, hasta 1919 en que se trasladó a Santanyí, en diversos lugares de la Sierra de Tramuntana. En 1914 presenta un proyecto en Sóller sobre la urbanización del torrente que, pese a no llevarse a cabo, originó bastante alboroto en la prensa.

retrato
Antonio Gelabert: "Francisco Bernareggi"

Durante el mes de abril de 1920 presentó en el salón árabe de "La Veda" la primera exposición individual, con críticas positivas hacia una obra que para muchos resultaba desconocida. Pedro Ferrer Gibert supo captar la búsqueda continuada de una técnica personal, señalando especialmente la reflexión y expresión : Casi desde sus comienzos he venido siguiendo paso a paso la evolución de este pintor tan descontentadizo, que buscaba siempre mayor grado de perfección y aquilatamiento (…) Y en estos titubeos, en ese anhelo de una manera propia y acertada, veía destacarse de cada vez con mayor relieve un arte reflexivo y consciente, que delataba una sólida cultura y una exquisita sensibilidad.

Esta exposición permitió conocer las premisas que había ido introduciendo a través de sus escritos y que se pueden resumir en la renovación del tema del paisaje, el cual no se limita a una copia realista a una visión marcada por el emotividad y se concreta en la utilización de una pincelada empastada y brillante: nos referimos al RELIEVE tan discutido por los apegados a los intangibles cánones del arte ancestral de las dos dimensiones. El relieve viene aquí a ser como una confirmación plástica de lo que sentimos con la vista: la fuerte entidad de las vibraciones lumínicas.

Algunas de las telas presentadas, en la que fue definida como El mayor acontecimiento que en el Arte de la Pintura se ha registrado en Mallorca (…) son "Gorcs del Torrent", "Cales de sa Calobra", "Alegría Payesa", "Placidez" presentada igualmente bajo el título de "Paz" y "Sol de Abril". El resultado fue una profusa literatura que resulta especialmente interesante si consideramos los autores de quienes provienen: Gabriel Alomar, José María Tous y Maroto o Hermen Anglada Camarasa. Este último, llegó a proponer a las instituciones locales la compra de su obra: …los juicios de Anglada no fueron ambiguos; manifestó terminantemente que era aquello lo más admirable que vio en paisaje. Y añadió más, dijo que era preciso que esta obra quedara aquí en Mallorca y que a ello debían contribuir no sólo las corporaciones, sino también todas las fuerzas e invitó a la Prensa a emprender una campaña tan entusiasta como decidida. Cumplo gustoso el ofrecimiento que allí hice al maestro insigne de aportar mi modesto esfuerzo al que sin duda no ha de faltar la valiosísima cooperación de mis compañeros.

Cátedra Iberoamericana (UIB): Los primeros artistas argentinos en Mallorca

He recogido estos párrafos pues se refieren a la exposición de Bernareggi de 1920, a la que se referirá Santiago Rusiñol en el siguiente texto.

Antes diré que Bernareggi siguió viviendo en Mallorca hasta su muerte, salvo los años 1936 - 1948 debido a la Guerra española.

cuadro
Francisco Bernareggi: "Olivos de Mallorca"

Bernareggi

En els salons de la societat «La Veda», de Palma de Mallorca, ha exposat aqueixos dies una sèrie de teles el jove pintor americà Bernareggi.

Bernareggi és un paisatgista senzillament extraordinari que ha tingut el gran do de presentar-se en públic amb un fruit artístic completament madurat. Un jove amb talent i vocació que passa quinze anys seguits de vida solitària, intensiva, empapant-se de tots els secrets d'una naturalesa pròdiga, i pintant, pintant sempre, per a arribar a la selecció de dotze quadres, per força tenia de donar-nos la sensació de mestratge. I l'ha donada, tant l'ha donada, que el dia del seu debut, com a pintor, vengué teles al preu de catorze mil pessetes.

L'americà Bernareggi, avui més mallorquí que americà, ha sapígut superar-se tant a sí mateix, ha satisfet tant les esperances i els bons auguris dels que coneixien la seva tasca insistent, muda, metòdica, per a la gradual i sòlida formació del seu temperament d'artista privilegiat, que ha pogut, al fi, amb sols una dotzena de quadres, causar meravella a tot un poble.

Bernareggi, ademés d'oferir a Palma les primícies del seu art deliciós, ha tingut un bell gest, una amable gentilesa de veritable poeta: ha dedicat la seva Exposició an En Marconi, l'inventor de la telegrafia sense fils, com a paisatgista il·lustre, pel fet d'haver salvat, amb el seu gran invent, la vida de molts arbres destinats a pals de telègraf, i amès perquè amb els pals se venia destruint la virginitat o la puresa dels paisatges.

Sinó que els humoristes mallorquins ja li diuen que, per a ésser conseqüent, tindria de posar als seus quadres, en comptes de marcs de fusta, marcs de llauna.

Xarau

Santiago Rusiñol: Bernareggi (L'Esquella de la Torratxa, 16/04/1920)

La única imagen de algún cuadro de Francisco Bernareggi, "Olivos de Mallorca", la he recogido de Mallorca en Pintura. Alberto Ghiraldo publicó en el Blanco y Negro de ABC, en 1925 (15 de Febrero) varias páginas de la serie "Pintores argentinos" dedicadas a Francisco Bernareggi.

Con esta entrada termino el grupo de artículos periodísticos publicados por Santiago Rusiñol, dedicados a pintores relacionados con Mallorca: Gelabert, Pizà y Bernareggi.

El mercado del libro y el Dominio Público

fabian | 19 Agost, 2013 18:38

Algo sorprendente son los datos que surgen de la investigación realizada por un profesor de la Universidad de Illinois, Paul J. Heald, quien, con un sistema informático recoge las fechas de primera edición de los libros de Amazon. La información que leo El agujero de nuestra memoria colectiva: cómo el copyright hizo desaparecer los libros de mediados de siglo no me resulta clara pues no indica si se refiere a libros de papel o a libros digitales. El dato importante es que "Había tantos libros disponibles de la década de 1910 como de la de 2000. El número de libros de la década de 1850 era el doble de los de la de 1950."

barras

Es complicado todo esto de los libros, ya que una cosa son las ediciones y otras las tiradas. En mi experiencia como ojeador de escaparates de las librerías está en que unos pocos libros se editan de nuevo cuando cumplen el momento de pasar al Dominio Público. Pero ello sucede sólo con una pequeña cantidad de libros, precisamente aquellos de los que se ha guardado alguna memoria.

No soy capaz de analizar de la memoria sobre los libros, del porqué algunos libros alcanzan cierta notoriedad y son reeditados años después de su primera edición. Creo que hay variedad de factores, no sólo referentes a las calidades del propio libro, por las que es reeditado, mientras que la mayoría de los libros son simplemente olvidados.

El acceso a los libros es complejo. Cuando una edición se agotaba, generalmente quedaba imposibilitado su acceso a través de las librerías, quedando como posibles los accesos a través de las bibliotecas o de los mercados de segunda mano. De la permanencia de un libro en las librerías oí decir que se había reducido notoriamente, de tal manera que a los pocos meses los libros desaparecían del mercado. Claro que había diferencias entre novelas y libros que se destinaban para estudio.

El Presidente francés Sarkozy pidió que los libros descatalogados se digitalizaran pues la permanencia en el mercado de un libro digitalizado es o puede ser muy distinta a la del libro físico.

La autora del artículo enlazado, Rebecca J. Rosen, utiliza aseveraciones que me parecen dudosas: "La protección del copyright (que abarca a los títulos publicados de 1923 en adelante) había arrollado a los libros de mediados del siglo XX, sacándolos de las estanterías y alejándolos del público lector", "El copyright 'hace desaparecer a los libros'; su caducidad los devuelve a la vida".

Hay afirmaciones que me parecen totalmente válidas: "Los editores simplemente no publican títulos bajo copyright excepto si son muy recientes.", "las obras se vuelven menos populares según envejecen (y, por tanto, menos deseables para comerciar)”.

Me llama la atención que en Amazon estén disponibles tantas obras del Dominio Público. Debieran estarlo en las Bibliotecas Digitales. En estos libros, los editores añaden una introducción o una traducción reciente, con lo que esa parte del libro ya no está en el Dominio Público; pese a ello, parece ser que hay un mercado por algunas obras de décadas pasadas, puesto que se publican. Sería interesante conocer la solicitud de obras en las bibliotecas.

Lo que no entiendo, en el caso de España, es que las obras de Dominio Público no se digitalicen y estén al alcance de todos por vía de las bibliotecas y no del mercado, ya que son las bibliotecas las que posibilitan la accesibilidad al libro de cualquier época.

Rusiñol: La gran artista del teatro en Palma

fabian | 14 Agost, 2013 16:12

La Wikipedia dice de Italia Vitaliani (1866 - 1938), actriz y directora teatral: "En 1892 Vitaliani se hizo directora teatral, una de las primeras mujeres en cumplir con dicha función, y fue tan buena que se hablaba de ella como de 'un perfecto caballero'."

Pues, por el artículo publicado por Santiago Rusiñol en La Almudaina, el 7 - VII - 1901, parece que la compañía de esta directora y actriz teatral actuó en Palma y el pintor se deshace en elogios, indicando que es una estrella que brilla en la noche palmesana, una estrella fugaz que puede observarse durante pocos instantes. Pero..., ¿qué hace la gente no avisada o conocedora en ese instante en que la estrella brilla en la oscuridad de la noche?

Italia Vitaliani

Si el hermoso nombre de estrella que se da a las grandes artistas de la escena tiene significación simbólica, en ninguna parte la tiene tan justa y tan adecuada como en esta pobre España.

Aquí en arte, con ser el país del sol, es casi siempre de noche, pero de noche brumosa, sombría y opaca, sin colores ni reflejos; de noche sin ambiente, sin misterio y sin poesía; de noche gris, sin vida y sin vibraciones. En este fondo sin fondo del horizonte del arte, apenas brillan estrellas, y si algunas aparecen en lo lejos, su luz es triste y vacilante como luz de crucifijo, como lámpara de ermita, dando más melancolía que verdadera claridad. Su mirada, su voz luminosa, su reflejo mortecino, brilla tan sólo un momento y vuelve a cerrarse el cielo y nos quedamos a oscuras.

Aquí en el país sereno, si queremos ver estrellas, hay que verlas en las mangas militares. De la belleza simbólica, del alto cielo del arte, han bajado a la lucha de miserias terrenales; de reinas que eran, han descendido a tenientas, a alféreces o a coronelas, y dormidos, sin ensueños, lacios y aletargados, vivimos tan guapamente, vegetando por instinto, sin buscar el más allá, sin mirar los arcanos misteriosos donde vive la belleza, sabiendo, por lección del desengaño, que en nuestro pobre horizonte sólo reinan las tinieblas y que ya el teatro español es una cámara oscura llena de clichés por dentro, pero sin luz ni objetivo.

Por fortuna, cuando no hay estrellas fijas, de estas perennes y burguesas, con domicilio geográfico en el ensanche del cielo, estrellas acomodadas, académicas, juzgadas y numeradas por telescopios; cuando faltan estas estrellas pasan por el negro manto cometas de la bohemia, cometas del más allá, fugas de arte escritas en el pentagrama del camino de Santiago, que dejan por un momento una estela de colores en nuestra alma soñolienta.

Italia Vitaliani, como la Duse, como Sarah, como Réjane, es uno de esos cometas que pasan siguiendo su vago destino; un cometa de Oriente, triste y mate y con claridad melancólica, ave mensajera del arte, llevándonos en su camino ecos de cultura exótica, perfumes de flores raras, sufrimientos y alegrías de otros pueblos y otros hombres, y lo que hay que estimar más: emociones de belleza, sensaciones intimistas de estética del sentimiento y estimulante de arte a nuestra mente dormida.

El arte de Italia Vitalini no es de grandes líneas plásticas, ni viste el amplio ropaje de las estatuas romanas o de las tragedias griegas. Es de líneas delicadas y de emociones sutilísimas; es arte de vida actual, arte de raras sensaciones, de frases a flor de labio y de perfumes exquisitos; arte de sentir los nervios vibrando suavemente como cuerdas de una lira afinadísima dando notas de colores apagados, de sonrisas moribundas y de todos los matices del sufrimiento moderno.

Todos estos medios tonos, los expresa Italia Vitaliani de una manera perfecta. Dotada de entendimiento clarísimo y de nervios emotivos, pocas veces se habrá visto en el teatro una sugestión tan íntima, rara y tan bella entre la idea que nace y la voz que la transmite. Diríase que las células receptoras del espíritu de la genial artista sienten a cuarto de tono, diríase que volviendo las pupilas donde vive el pensamiento, ve y escucha y adivina los más fugaces latidos; diríase que transmite sus más tenues vibraciones aún latentes y vivas de nueva vida y las sugiere y viste con ropaje de belleza.

No hay repliegue espiritual en lo más hondo del alma que no haya penetrado, como no hay emoción vivida que ella no haya sentido. De la risa, del desprecio, del odio, de la ira y del amor, conoce todas las cuerdas y sabe hacerlas vibrar; la escala cromática del sentimiento, la conoce y la ha seguido desde el ultravioleta impenetrable de las tragedias calladas, hasta el destello del cádmium de los grandes entusiasmos. La maldad y la bondad le han contado sus secretos, sus ansias el corazón y la vida sus dolores. El dolor del desengaño, el dolor de los sentidos, el dolor de la nostalgia, suave y triste como nubes de crepúsculo; el gran dolor de los celos hiriendo el corazón a dudas, o rasgándolo con realidades; el bello dolor del amor y todo el gran repertorio de las humanas tristezas, han logrado en su talento crisol espiritual para convertirse en arte. Su armonización moderna ha sabido tamizar los sufrimientos de hoy y ha dado nuevo perfume al acre olor de magnolia que exhala la flor del mal, ya vendando las heridas con finísimos encajes, ya vistiendo de hermosura las tragedias de los nervios, esa nueva enfermedad, ese sufrimiento nuevo con que entretener la vida.

Y estos estados del alma, los explica Italia Vitaliani con la mayor sencillez y con gran honradez escénica. Ni un efecto artificial, ni una nota destemplada, ni un momento de descuido, ni un esfuerzo para llevar al engaño a los que juzgan el arte por el ruido que produce, ni un chispazo vislumbrante para mover el aplauso y ganarlo por sorpresa. Su arte es sobrio y sencillo como la misma verdad. Su talento es el que dicta y sus ojos, sus movimientos, su expresión y su palabra van siguiendo lo dictado como instrumentos acordes de afinadísima orquesta.

Orquesta y luz llevándonos armonías de otros cielos más serenos, tal es la Vitaliani, este cometa que pasa en el turbio cielo del teatro convertido en un desierto. No le importe. Los cometas de la noche los contemplan solamente los sabios que saben su curso, siguiéndoles con la mente en sus órbitas inmensas, o las almas sencillas y solitarias que los miran caminar como visión de poesía. La gran mayoría duerme, mientras cruzan como almas en la diáfana cortina. Duermen siempre que pasa alguna visión, y como siempre también ahora han dormido mientras cruzaba una estrella, una estrella que por culpa del mal de la indiferencia ha sido estrella solitaria en el cielo de esta tierra.

Santiago Rusiñol, (La Almudaina, 7 - VII - 1901)

Asunción de la Virgen 2013

fabian | 14 Agost, 2013 12:42

En estos días de agosto se exponen en las iglesias de Mallorca unas imágenes de la Virgen yacente.

programa
Assumpció de la Mare de Déu (pdf informativo)

Este programa indica las iglesias de la isla en las que se exponen las imágenes yacentes y sus horarios.

La fundación "Amics del Patrimoni" y ARCA realizan anualmente una exposición en la iglesia de los Sagrados Corazones (San Cayetano), un montaje realizado por un artista. Este año se expone la imagen de la iglesia parroquial de Selva con una decoración realizada por María Isabel Uribe Dussán.

También se realizan varias salidas organizadas y guiadas por expertos que explican estas imágenes. Ver programa.

Rusiñol y Cristòfol Pizà 'Salero'

fabian | 13 Agost, 2013 12:35

Santiago Rusiñol publicó en La Almudaina de Palma unos pocos artículos en los que, de alguna manera, criticaba a la sociedad isleña en cuanto a su relación con los artistas y con el arte. Además de Gelabert, Rusiñol hizo amistad con el pintor Cristòfol Pizà Bennàsser, «Salero» (1850 - 1936). Este pintor fue becado por la Diputación Provincial para realizar estudios en Roma. Pasó unos años en Roma, París, Nimes y Barcelona. Hacia 1900 ya había regresado y vivía en Sóller.

pintura

Pizá

Al llegar a Sóller pregunté por Pizá. —Le hallarà V. en su casa— me dijeron. —Es hombre muy franco, muy bueno, pero un poco loco— ¿Loco? — pregunté—. Es decir, loco: tiene cosas que aquí las juzgamos de loco. Por lo demàs, esté V. tranquilo, porque no hay hombre mejor en el mundo. Fui a encontrarle, llamé a su puerta y abrió él mismo, llevando la paleta en la mano. Miréle detenidamente, algo escamado, pero me tranquilizó enseguida su semblante y su sonrisa. El hombre que sonríe no está loco, pensé. Los locos, ríen o lloran, pero no sonríen. Además, tenía los ojos muy grandes, con luz bondadosa, facciones acentuadas, pero conservando en los pliegues esas señales en las caras donde la bondad no se apaga, pelo entrecano y recio pero sin enmarañada locura, y todo en él destilando excelencia de alma y distinguidas maneras.

Por la parte externa no asoman los síntomas de la locura, pensé. Veamos, hablàndole.

Y hablamos.

Hablamos, y ni un momento pensé que desentonara. Al contrario. Con acento extranjerado, del hombre que ha pasado mucho tiempo andando por esos mundos, demostraba ingenio, reflexión, sátira moderada, conocimientos de su arte, erudición de su época y de otros tiempos y, sobre todo, entusiasmo. A cada palabra, evocándole el recuerdo de alguna obra maestra, hacía ponderaciones inauditas; a cada recuerdo de su tiempo pasado en Roma o en Francia, asomaban las lágrimas, las absorbía hacia adentro a fuerza de exclamaciones; a cada amigo que hacíamos desfilar en nuestra conversación, parecía que el amigo venía a vivir con nosotros de tal modo le abría los brazos y le dirigía la palabra, y hablaba, elogiándole, lo mismo que si no estuviera ausente.

Pues señor, ¿por qué estará loco este hombre?

Entramos en el estudio. Tal vez aquí el pincel nos dirá lo que ha callado el semblante y la palabra. Tampoco. El estudio era un nido pequeño como un palomar colgado delante del valle de Sóller, con sus inmensas montañas de plomo en el anfiteatro del fondo, con sus cresterías de oro y sus flameantes nubes envolviendo los picachos con sus suavidades de sombra, y naranjos al pie del monte, miles de naranjos, todo un vergel de hoja oscura. Allí pintaba y vi sus cuadros, y tampoco loqueaban sus cuadros. Eran del hombre que ha visto y ha estudiado, más bien prudentes que atrevidos, más entonados que chillones, más equilibrados que audaces, más de hombre reflexivo que de artista genial u hombre aturdido.

Me volvía loco buscándole su locura.

Salimos y empezamos a correr Sóller y el campo, a la caza de sus paisajes y bellezas, y a hablar como buenos amigos. —Ve V., me dijo—, yo hace poco que volví a Sóller, mi patria, y volví... porque es mi patria. Estuve muchos años fuera, muchos, como suelen estar aquí los jóvenes; y como también vuelven ellos, pero con una sola diferencia... que casi todos vuelven ricos, y yo, pobre.

—Mal, me dije (primera señal de locura)—. Aquí van a la guerra del dinero, digna tal vez, pero de táctica muy distinta de la nuestra. Y su victoria es hacerse rico. Yo fui a la guerra del arte, cuya lucha es tal vez más encarnizada, terrible, y cuya victoria es vivir como los pájaros: de primaveras y canciones. Con su botín, el que vence puede construir palacios con jardines, muebles de lujo, pianos de lujo, y hasta casarse de lujo y tener hijos de lujo. Con el nuestro, hasta el nido que escogemos tiene que ser de alquiler y sólo nos quedan las flores, y aun ni las flores, el perfume de las flores, que éste no hay quién pueda acapararlo (segundo síntoma). —¿Y cómo encontré el pueblo? Un campanario patinado por el sol que había, venerable como un anciano con la frente llena de arrugas y coronado de golondrinas, lo derribaron sin piedad los poderosos y construyeron ese nuevo, tan de lujo como sus muebles de lujo. El torrente que corría entre tapias de verdor, lo encauzaron, lo metieron entre cajones de lujo, y aquí lo tiene V., urbanizado, como un torrente recluta. Yo gritaba al principio, protestaba, me dolía de que dispararan a mi pueblo, que le llenaran su amor de afeites, pero... —Pero le tomaron por loco..., dije yo. —Eso es, y los niños me apedrearon, y los padres de los niños añadieron a la brutalidad instintiva la brutalidad consciente.

Realmente, mi amigo estaba loco.

Querer respetar las reliquias del pasado en estos nuestros venturosos tiempos, tan amantes del cuerdo positivismo; querer que el propio torrente corriera alborozado entre las breñas incorrectas, marcadas sin discreción por la torpe Naturaleza en nuestro siglo de orden; aspirar el aroma de azahar y deleitar los sentidos en su nítida blancura, allí donde se exporta la naranja, y pintar, sobre todo pintar, pasarse la vida en cosas tan baladíes, cuando hay cuestiones pendientes tan graves como el padrón municipal, el alquiler de los consumos, la ley de los secretarios y tantos asuntos de urgencia a que aplicar facultades. Vivir soñando despierto, cuando ya no se sueña ni en sueños. Era realmente de locos.

Pizá era de esos locos tristes, de esos solitarios de poblado, más solitarios y más tristes que los santones del desierto, de esos anacoretas del arte que, replegados en sí mismos, vagan por entre la gente como en un mar desconocido; monologuistas impertérritos que no siguen la batuta de la orquesta de su pueblo, que cuando los demás ríen, lloran solos porque no han visto reír, y hablan solos en el desierto de su alma, y su preocupado espíritu, distraído en sus propias vibraciones, llega tarde a los convites del pueblo y a los duelos generales.

Pobre pueblo, el que no comprende a esos locos. ¡Y pobres cuerdos, los que viven sin un átomo de esa sublime locura! Su nombre anónimo, como lo es su dinero, como lo es el orden, como lo es la vulgaridad. Las hormigas que no comparten el trigo con las aladas cigarras tienen repleto el granero, pero tienen el alma muerta, y vale más ser loco con alma que cuerdo pero desalmado.

Santiago Rusiñol: "Pizá" (La Almudaina, 5 - XI - 1902)

pintura
Cristòfol Pizà: "Jardí de Sóller"

Hace dos años, en el 2011, en Can Prunera de Sóller se realizó una exposición de la obra de Pizá al cumplirse el 75 aniversario de su muerte.

Tiene el pintor una calle con su nombre. Hay una anécdota curiosa relacionada con ella. La encuentro en la web de Can Prunera:

Tot i ser un pintor amb unes excepcionals condicions per al retrat, quan s’instal·là a Sóller vivia amb escassos recursos econòmic. El 1929 l’Ajuntament de Sóller aprovà dedicar-li un carrer de la vila; quan el batle, l’apotecari Josep Serra Pastor, anà a anunciar-li la notícia tot dient-li que ja tenia un carrer a Sóller, en Salero sorneguer li respongué: «I en lloc d’un carrer, que no me podrien donar una casa i no hauria de pagar el lloguer d’aquesta?».

Las imágenes las he recogido de la web de Can Prunera y, la del jardín, de Paraíso Balear.

Web sobre el Patrimonio Militar de Menorca

fabian | 12 Agost, 2013 16:18

Antonia realiza un comentario en Alta mar y me deja un enlace: Arquitectura defensivo - militar de Menorca, una magnífica web sobre este patrimonio tan importante en toda la geografía isleña que, durante muchos siglos fue tierra de frontera.

web
Arquitectura defensivo - militar de Menorca

La historia de Menorca es fascinante. Por ella han pasado muchos pueblos que la han conquistado o la han codiciado por su posición estratégica en el Mediterráneo, lo que forzosamente derivó en la necesidad de protección. Los primeros vestigios de antiguas defensas, como bien dice el Sr. Fornals, los encontramos en la época talayótica, en sus murallas, “talaiots”, …

Con el transcurso del tiempo, han sido muchas otras las estructuras defensivo-militares que han dejado su huella en la isla: torres, atalayas, fuertes, castillos, fortalezas, refugios, ...

De todos ellos hablaremos en este blog.

Este blog nace a raíz de la escasa información que se puede encontrar actualmente en internet sobre esta arquitectura defensivo-militar en Menorca, y de la admiración hacia D. Francisco Fornals, gran conocedor e investigador de nuestro Patrimonio e incansable luchador en promover su conservación.

Su objetivo es difundir y dar a conocer este patrimonio, como un aliciente cultural y turístico más por el que visitar y conocer Menorca.

Sus contenidos se han basado en el estudio y empleo de bibliografía, artículos y otras publicaciones existentes, además de contar con la inestimable colaboración del Sr. Fornals, quien desde su espacio en el blog nos irá introduciendo en este magnífico legado histórico.

Esperamos que estas páginas te animen a conocer más nuestro Patrimonio, a valorarlo y a conservarlo.

Antonia Sánchez

La web es magnífica con todo el patrimonio que Menorca tiene en cuanto a fuertes, castillos y fortalezas, como el Castillo de San Felipe, La Mola, el Fuerte de Malborough o el Castillo de San Antonio. No faltan obrar singulares como el Hospital de la Isla del Rey o el Museo Militar de Menorca, el Camí d'en Kane o los refugios antiaéreos de Alaior. El capítulo dedicado a las torres y atalayas es amplio.

Presenta un apartado dedicado al glosario; otro a Galería de imágenes; y otro a Itinerarios. Mención especial merecen los artículos de D. Francisco Fornals Villalonga, quien ha sido muchos años el Director del Museo Militar de Menorca y es miembro de la Real Academia de la Historia.

Muchas gracias, Antonia, por este enlace. Webs así nos son necesarias para conocer la historia de estas islas.

De la visita real de Isabel II a las islas Baleares en 1860

fabian | 08 Agost, 2013 19:00

Hoy dia estamos habituados a la presencia de los Reyes de España en Mallorca, pero las visitas de anteriores reyes a estas islas han sido escasas y rememorables. En 1541, Carlos V estuvo en Mallorca reuniendo una escuadra para combatir en Argel. La siguiente visita real ya fue la de Isabel II el 12 de Setiembre de 1860.

Frente a la Lonja de Palma se halla el desembarcadero real, lugar donde la falúa de la Reina pisó Palma.

Entrada en Palma

La falúa Real atravesó rápidamente la pequeña distancia que la separaba del muelle, seguida por una multitud de grupos de gentes tan numerosos y tan compactos, que apenas dejaban ver el bote que los mantenía sobre el agua.

Así, describiendo una elegante curva, atracó la falúa á la casilla de la consigna, en cuyo punto la Comandancia de Marina liabia improvisado un desembarcadero espacioso, cómodo y del mejor gusto. A este tiempo el baluarte de San Pablo disparó de nuevo sus cañones para anunciar que la Reina de España había tomado tierra en la Isla. Y entre el frenético victorear de las gentes, el alegre repicar de las campanas y el estampido de los bronces de guerra, los Reyes, profundamente conmovidos, subieron la alfombrada escalera del embarcadero, entrando en el salón de descanso que habia preparado la Diputación Provincial.

Visita Real

Era esta sala de grandes dimensiones, y estaba elegante y ricamente decorada. Damasco carmesí vestía sus paredes, sujeto á ellas por rico junquillo de oro; raso blanco cubría el techo, del que pendían magníficas arañas de cristal y bronce, y las seis puertas de entrada y salida. como las que guiaban á un precioso gabinete de tocador y a un espléndido buffet, todas ostentaban lujosas cortinas de terciopelo carmesí y brocado de oro.

A la entrada de este salón recibieron á SS. MM. las Autoridades y personas notables de la ciudad, y el Gobernador civil de la provincia dirigió la palabra á la Reina [sigue el discurso del Gobernador Civil]

Las frases llenas de bondadosa ternura con que S. M. la Reina visiblemente afectada contestó al discurso del Gobernador, fueron acogidas con gritos del más puro entusiasmo, que se repetían fuera de aquella estancia hasta perderse en las últimas embarcaciones del puerto.

No querían los Reyes prolongar por más tiempo la impaciencia con que las gentes de la ciudad y las de una gran parte de la Isla aguardaban el momento de saludarlos, y así lo manifestaron á las Autoridades; pero éstas les rogaron que se dignasen entrar en el buffet y probar las célebres pastas de Mallorca, que, dicho sea de paso, tienen una fama justísima.

Hiciéronlo así los Monarcas, y subiendo después al carruaje que les estaba preparado , se puso en marcha la regia comitiva.

Abríanle paso por entre la apiñada muchedumbre, que apenas podían contener las tropas de línea tendidas en la carrera, cuatro batidores á caballo. Iban detrás de estos numerosos grupos de lindas zagalas, ricamente vestidas al uso del país, cubriendo el suelo y embalsamando el aire con las flores que llevaban en graciosos canastillos de mimbres.

Seguía inmediatamente una elegante carretela abierta, tirada por seis hermosos caballos castaños con penachos blancos y azules, y la ocupaban SS. MM. la Reina y el Rey, con el Príncipe de Asturias y la Infanta Doña Isabel y Doña Concepción.

El Duque de Tetuán, el Capitán general de las Islas Sr. Mendinueta, y los señores Hediger, Cotoner y otros varios Oficiales generales marchaban á los estribos del coche Real, precedidos de una escolta de caballería.

Detrás de la carretela seguían hasta cuarenta coches, ocupados los primeros por los Jefes de Palacio y las Comisiones de la ciudad, y los restantes por personas de la Real servidumbre y convidados.

[...]

Desde el desembarcadero hasta la puerta del Mar lucia doblemente la regia comitiva, porque los rayos del sol, atravesando un ancho lienzo que con los colores nacionales habían tendido en forma de toldo, daban un tinte dulcísimo al cuadro.

Al llegar á la puerta del Mar salió al encuentro de SS. MM. el Ayuntamiento, y el Gobernador segundo Cabo les presentó las llaves de la ciudad sobre un rico azafate de plata. [...]

Siguió la comitiva por delante del jardín del Rey á la plaza de las Misiones, pasando allí por debajo de un arco de triunfo de bellísima arquitectura, del cual nos ocuparemos más adelante.

Visita Real

La espaciosa plaza del Borne, donde un tiempo se celebraron vistosos torneos, y más tarde tuvieron lugar los autos de fe, y aun las ejecuciones civiles, se ofreció a la vista de los Reyes limpia de aquellos plácidos recuerdos, y de estas tristísimas memorias, cubierta de árboles y fuentes y obeliscos como un verdadero campo de gloria y un rico museo de la historia del arte.

Bellos ajimeces moriscos, graciosas ventanas arábigo-bizantinas, galerías góticas de la más rica filigrana, rosetones bellísimos, puertas morunas, torreones feudales; todos esos vestigios de las épocas pasadas, se ofrecieron desde luego á nuestra vista, mezclados con las elegantes construcciones modernas.

Y así encantado el ánimo con aquellas bellezas artísticas, que aparecían á nuestros ojos vestidas de gala, con paños de terciopelo y seda, sobre los que reclinaban su cuerpo centenares de mujeres hermosas, cruzó la regia comitiva aquella plaza y la del Mercado y la Rambla; entrando por la calle de los Olmos, la de San Miguel y la Pescadería, en la Platería. [...]

Antonio Flores (1818 - 1865): Crónica del viaje de sus Majestades y Altezas Reales a las Islas Baleares, Cataluña y Aragon, en 1860 (1861)

El paseo del Borne recibía el nombre de "El Salón de la Princesa" y, en su extremo más cercano al mar, se creó el Jardín de la Reina, en honor de Isabel II, con una estatua que, posteriormente, sería derribada.

Este libro recoge en unos capítulos la visita de Isabel II y se encuentra digitalizado en la Biblioteca Digital Hispánica. La Reina, con su cortejo, tras la calle Platería, llegaría, por Santa Eulalia, Cort y Santo Domingo, a la Catedral, parando unos momentos frente a la ventana donde un día reposó Carlos V.

Los capítulos referidos a esta visita son:

 • Capítulo III: De Alicante a Palma
 • Capítulo IV: Continuación del anterior
 • Capítulo V: Una noche en la bahía de Palma
 • Capítulo VI: Entrada en Palma
 • Capítulo VII: Visita de los Reyes a las casas de caridad
 • Capítulo VIII: Besamanos en el Palacio de Palma
 • Capítulo IX: La ofrenda de los payeses
 • Capítulo X: La Lonja, el Monumento y la cantata
 • Capítulo XI: La Catedral, Monte Sion, Bellver y el teatro
 • Capítulo XII: Sóller y Raxa
 • Capítulo XIII: Poesías
 • Capítulo XIV: De Mallorca a Menorca
 • Capítulo XV: Ciudadela, Mercadal y Alayor
 • Capítulo XVI: Mahón
 • Capítulo XVII: Napoleón III en Menorca
 • Capítulo XVIII: Visita a la fortaleza de la Mola
 • Capítulo XIX: De Menorca a Cataluña

En estos capítulos hay cuatro ilustraciones: el arco de entrada, el boceto de escultura, fachada del teatro y visita a Ciudadela.

Gelabert: retratos de 1902

fabian | 07 Agost, 2013 19:17

He encontrado un libro que, en estos primeros pasos, me parece muy interesante sobre Antoni Gelabert. Es un libro grueso, de gran tamaño y de buen peso. Su título es "Antoni Gelabert. Pintor i dibuixant (Palma, 1877 - Deià 1932)" Presenta un perfil biográfico del pintor escrito por José M. Pardo Falcón, sumamente interesante pues la figura de Gelabert, barbero y pintor mallorquín cuya obra no es muy aceptada en la sociedad isleña es muy atractiva. Las páginas que Pardo escribe sobre Gelabert ofrecen una visión muy interesante sobre el mundo del arte, del académico y del mundillo de relaciones entre pintores. Pero estoy iniciando su lectura y es pronto para hablar sobre este tema.

libro

El libro trae muchas imágenes de la obra de Gelabert. El "Catàleg raonat", en que los autores: Pilar Ortega, Fina Terrasa y José M. Pardo Falcón ordenan, datándolas, los dibujos y pinturas de Gelabert, está muy bien.

Para mí, una de las dificultades que me encuentro al publicar esta bitácora es hallar imágenes adecuadas. Me resulta muy difícil encontrar, por ejemplo, retratos, ya fotográficos o pictóricos. Clamo (no mucho) con que el Ayutamiento de Palma no ponga en una web las listas de los Hijos ilustres de la ciudad, sus semblanzas, los discursos de declaración y, sobre todo, una buena fotografía de los cuadros expuestos en la Sala de Sesiones. Por una parte, nos los daría a conocer y, también, nos ofrecería una imagen de esos personajes que conforman la historia de la ciudad.

Gelabert hace algunos retratos de sus contemporáneos y, para hoy, he elegido algunos añadiendo los textos, traducidos, que los acompañan en ese "Catàleg raonat".

Joan Torrandell
Retrat de Joan Torrandell

Retrat de Joan Torrandell
1902
Carbón sobre papel
Firmada: A. Gelabert en el ángulo inferior derecho.
No datada
Inscripción: A l'amic / J. Torrandell

Exposiciones:
1902 Can Clar. Palma

Bibliografía:
SARMIENTO M.: "Paisajes y retratos". En La Última Hora, 15 de noviembre de 1901, p. 1
"Gelabert", en La Almudaina, 14 de noviembre de 1902, p. 2 Artículo anónimo.
PERELLÓ PARADELO, Rafael: "El pintor Antonio Gelabert (1877 - 1932)" Palma. Imprenta Mossèn Alcover, 1975, s/n.

La única referencia a esta obra proviene de una reproducción fotográfica que Gelabert conservaba entre sus documentos. Joan Torrandell Escales (Palma 1869 - Buenos Aires 1937), periodista, novelista y dramaturgo, fue un destacado defensor de Gelabert en sus artículos del diario La Almudaina y en la revista La Roqueta. Gelabert debió dibujar el retrato del periodista hacia mediados de 1902, poco antes de exponerlo en la que se puede considerar su primera muestra individual en Palma, en Can Clar, en noviembre de 1902, poco después de haber expuesto en la Sala Parés de Barcelona. El retrato de Torrandell era uno de los cuatro expuestos en Can Clar. Probablemente Torrandell era el autor del artículo anónimo que sobre la muestra aparecía en La Almudaina.

Gabriel Alomar
Retrat de Gabriel Alomar

Retrat de Gabriel Alomar
1902
Pastel sobre papel
30 * 32 cms.
Firmada A. Gelabert en el ángulo inferior derecho
No datada
Inscripción en el ángulo inferior derecho A l'amic G. Alomar
Colección particular

Exposiciones:
1902 Can Clar
1987 Palau Solleric, Palma
2002 Centre de Cultura "Sa Nostra", Palma

Bibliografía:
SARMIENTO M.: "Paisajes y retratos". En La Última Hora, 15 de noviembre de 1901, p. 1
"Gelabert", en La Almudaina, 14 de noviembre de 1902, p. 2 Artículo anónimo.
"A. Gelabert 1877 - 1932". Palma, Palau Solleric. Ajuntament de Palma, 1987, catélogo.
PONS M. "Gabriel Alomar i els pintors del seu temps", Palma, 1987, cubierta.

El retrato de Gabriel Alomar i Villalonga (Palma 1873 - El Cairo 1941) fue uno de los cuatro expuestos en Can Clar según informa Miguel Sarmiento, poco después de ser pintado. El dominio de la técnica al pastel es patente en este momento, como pone de manifiesto este retrato en particular, que debió impactar por el tratamiento del color. El tono del fondo le da gran profundidad espacial y destaca la imagen del escritor y político; a la larga, supondrá uno de los ejemplos más significativos en el apartado de los retratos.

Francisco Bernareggi
Retrat de Francisco Bernareggi

Retrat de Francisco Bernareggi
c. 1902
Lápiz carbón sobre papel
35 * 25,5 cm.
Firmada A. Gelabert en el ángulo inferior izquierdo
No fechada
Inscripción: A l'amic F. Bernareggien el ángulo inferior izquierdo
Colección particular

Exposiciones:
1977 Galería Bearn, Palma

Bibliografía: "Francisco Bernareggi 1878 - 1959". Palma, "Sa Nostra", Caixa de Balears, Obra Social i Cultural, 1998 (catálogo) p. 27.

A lo largo de 1902, Gelabert llevó a término una intensa actividad en el tema de los retratos. Este del pintor Francisco Bernareggi, que tradicionalmente suele datarse de 1903, es probable que fuera anterior, de 1902, poco tiempo después de la llegada de Bernareggi desde París. El curso de los retratos hechos por Gelabert, en 1902, permite situarlo en este año.

Bueno, es un libro documentadísimo que alegra hojearlo. Temo que difícil de encontrar en el mercado pues es el catálogo de la exposición que se realizó en el 2002.

Declaración delimitación del Fortín de Illetes (Calvià)

fabian | 06 Agost, 2013 11:39

Durante muchos años las declaraciones de los Bienes no conllevaban ningún estudio sobre el Bien. Desde hace unos años, la declaración exige un informe histórico y descriptivo, lo cual nos informa sobre los valores del Bien. Recoger esta parte informativa de las declaraciones es el objetivo de estas páginas dedicadas a los Bienes. Últimamente las fortificaciones y castillos que ya fueron declarados, vuelven a recalificarse añadiendo esta vez el informe sobre ellos.

Declaración de delimitación del fortín de illetes en el término municipal de Calviá declarado como bien de interés cultural con la categoría de monumento

Fuente BOIB núm. 107
Fecha publicación: 1 Agosto 2013

mapa
Google maps

 (Segueix)

Rusiñol: Cartas a Antoni Gelabert

fabian | 05 Agost, 2013 18:51

Poca información encuentro en Internet sobre la figura de Antonio Gelabert Massot (1877 - 1932), considerado como pintor modernista, renovador del paisajismo isleño. Si no encuentro apenas información sobre su vida, sí hay algunas fotografías de sus cuadros, pero sólo cuatro o cinco, poca cosa más. En Mallorca pintada hay imágenes de tres cuadros; dos de ellos, que reproduciré aquí, aparecen repetidamente en varias webs. El original en esta web de Mallorca pintada es el cuadro "Son Binimelis". Extrañamente no aparece quizás el cuadro más conocido de Gelabert, propiedad del Ayuntamiento de Palma y actualmente en Es Baluard en que se ve la murada por detrás de la Catedral, con una puesta de sol al fondo. No sé porqué muchas webs no ponen el título del cuadro.

Antonio Gelabert y Rusiñol hicieron una buena amistad. Gelabert, además de pintar, era barbero y Rusiñol le apoyó como pintor. En 1902, Gelabert realizó su primera exposición en Palma y debió ser un fracaso, "acogida negativamente por el público y la crítica" dice la Enciclopèdia de Mallorca y ese mismo año, 1902, expuso en Barcelona, en la Sala Parés, sala donde exponían normalmente Rusiñol y Mir, y esta exposición fue bien acogida por la crítica de Barcelona.

Antoni Gelabert

En 1903, el Ayuntamiento de Palma beca a Pilar Montaner y a Antonio Gelabert a realizar estudios en París en la Escuela Nacional de Bellas Artes. De resultas de este viaje, Gelabert expone en 1904 la obra realizada en el Círculo Mallorquín. Esta muestra de su obra parisina radicaliza la opinión sobre la obra de Gelabert, con detractores y defensores.

Es en este momento cuando Rusiñol publica tres cartas a Gelabert como respuestas a las críticas que realiza el crítico de arte del diario "La Tarde" de Palma. Las cartas de Rusiñol, publicadas por "La Almudaina" de Palma los días 14/01/1904, 19/01/1904 y 22/01/1904, son una parte de la discusión sobre un tema algo embarullado en el que al final parece que es debido a que la beca a Gelabert ha sido dada "a dedo" sin haber habido concurso.

Aunque hayan pasado más de cien años, no hay que fiarse en una discusión de una de las partes que es la que nos ofrece Rusiñol:

Carta a Gelabert (14/01/1904)

Acab de llegir un arttcle de La Tarde en el que et donen, com diem nosaltres, els pintors, una rebentada, i ja saps lo que entenem per rebentada. Rebentada vol dir la femella del bombo... i tant el msscle com la femella els escriuen els que tenen simpatía o antipatía per un autor i que, faltats d'aquells coneixements que a un Nostre Senyor els envia com qui diu de naixença i altres se'ls grangeen per voluntat i estudi, no tenen més remei que escriure articles llargs perquè no tenen temps de fer-los curts.

No t'espantis per lo que et diuen. Tot és tinta. Tot són paraules, paraules... i paraules, com diu Hamlet, de l'home que no sap pintar i s'esbrava dient paraules. No hi trobaràs ni un consell, ni com se té de pintar, ni com se té de veure, ni quins exemples s'han de seguir, ni per quins camins se té d'anar. El que ho ha escrit no en sap, de camins; noen sap cap més que el de l'Ajuntament que et va donar aquelles pessetes que tu ja sé que agraeixes, no per lo que són les pessetes, sinó perquè amb elles has pogut veure lo que no pot veure un curt de vista, i lo que no veurà mai el de l'article. Tampoc te desanimis. Ara comences la carrera, i per cada flor que trobis en trobaràs moltes, d'espines. Molts rebenten perquè no són rcbentables, perquè no presenten blanco, perquè es passen la vida criticant lo que dóna pena de fer, però que encara dóna més pena de voler fer i no poder. Tampoc te n'alabis, que et rebentin, perquè encara que siga bo merèixer tal cortesia, de vegades és tant despit com ignorància, i no convé confondre les coses.

Fins de modernisme, te parlen, quan fa tants anys que li havem cantat les absoltes a aquella paraula bandera que va ser el moviment d'un dia per fer parlar crítics i més crítics, i que ara arriba a segons qui amb deu anys de retràs de coneixements i vint d'idees! Fins de tendències, fins de saltos atràs i endavant, fins de la teva modèstia oculta o pública i fins d'aquella veritat veritat que fa tants segles que no se'n canta ni gall ni gallina, i fins de tantes i tantes coses grandioses. Decididament, Gelabert, el crític rebentador deu ser d'aquells que es miren el quadre amb el puny clos (perquè sembli de bulto), o d'aquells de les acadèmies forestals, que deien als seus deixebles que n'hi havia tres, de bellezas: Belleza natural, Belleza extraordinaria i Belleza propiamente dicha.

No en triïs cap de les tres, i treballa. Treballa tant com puguis i que cantin, els que han nascut per cantar. Si ara has donat un pas, un altre dia en donaràs dos, i pensa que si, encara que a poc a poc, vas caminant endavant, sempre aniràs un poc més lluny que els que es van plantar en el modernisme. De rebentades, ja en vindran com més treballis i com més modèstia tinguis, però pensa que l'art no és fer indianes, que cada any canvien de moda i es pot perdre la parròquia. L'art es fa pel temps i el temps agraeix lo que es fa per ell, i encara et quedarà algun quadre quan no quedaran rebentadors.

Antoni Gelabert

Nova Carta (19/01/1904)

Amic Gelabert:

Me sento jove. ¿Per què?, diràs. Perquè veig que no tinc experiència.

Quan vaig llegir l' intermezzo anunciant la segona tardinilaria, allò del rábano por las hojas, me vaig dir: ara d'art i en sèrio. Començarem per l'Apel·les, ens en irem cap als romans, donarem una mirada a Pompeia, passarem pel túnel de la oscuridad de la Edad Medïa, entrarem al Renaixement, visitant en Rafael, sobretot en Rafael, anirem a parar a Velàzquez, Goya, Murillo i demés amics i mestres i màrtirs, i ens deixarem caure al modernisme. D'allí no en sortirà el crític de La Tarde i allavores s'explanarà amb una de les dues tendències que sempre, infal·liblement, tenen aquest rengló de crítics de la mena dels de La Tarde: els que diuen que ara estem en una era de transicions o els que asseguren gue estem a la decadència.

Però res d'això ha passat, amic Gelabert. Altra vegada tindré d'agafar vulgues no vulgues, el rábano por las hojas perquè com que tot lo que diu són fulles i no hi ha raves, ni raves fregits, ni cua, no tinc més remei que enfullar-me. Res d'Apel·les, ni de Murillo, ni d'art, ni de cabòries. Lo que s'havia deixat al tinter, perquè ara ja no se tracta de tinta, ara se tracta de bilis, i visca la noblesa! Bilis que no és artística, sinó de persona que té bilis. Quina llàstima que el crític tingui mals sentiments, a més de no entendre de pintura! Tan divertit que era parlant-ne! Ara em surt amb l'Olimpo i amb quatre cartes, i amb visions fantàstiques i verdaderament descoratjadores pels que esperàvem resultats més positius per a les cabòries de l'estètica! Si lo que tenia al tinter pogués tornar-hi, al tinter, el tinter es podria ofendre, però el bon gust i els sentiments nobles li cantarien un Te Deum, que els pintors podríem anar a oferir-li.

Res! A pesar de la poca experiència que et deia, veig ben bé que no es tractava d'Art. Se tracta de tenedoria. Res de les oficines del Foment, tot per a les oficines d'Hisenda. Res de pintura: La pensión aplicada a la pintura. Aquest és el lema, i aquí plora la criatura, i la criatura és el crític.

Pobre Gelabert! Què has fet? Per què la vares acceptar, la pensió? Que no veies que te l'havien de retreure? Que no ho veies que el crític de La Tarde s'ofendria? Que no veies que lo que has anat a estudiar no és per a ell, que és pintura que li va ampla, que l'has posat en un compromís d'haver de parlar de formes noves i colors inèdits i sentiments diferents, ell que ja tenia les receptes? Paisaje de montañas: Diáfana perspectiva aérea, ambiente; Retrato: Amplia pincelada, carácter, parecido; Figura: Velazquina, Murillona, Rafaelina. Que no veus que és comprometre una tarda i fins un dematí sortir ara amb cabòries noves? Deixa fer la digestió a la gent en pau i no amoïnis els que no saben de pintura!

Però tu em diràs: al menos, ja que no en saben, anessin a trobar algú que hi entengui. Ai fill meu! Tothom hi entén, en pintura. Si un està malalt va a trobar el metge; si t'has de fer un armari, encara que siga raconer, al fuster; fins si has de tenir una cosa tan humana i general com fruit de benedicció, vas a cercar la llevadora..., però en pintura? La pintura és la cantinera, tothom hi té dret. Com que es veu, tothom hi entén; com quees toca, tothom té dret a palpar-hi i ja has vist el crític de La Tarde. En comptes d'anar a trobar un pintor o un crític entès (també n'hi ha), d'aquells que no hi pensen, en el seu art, només que la tarda sinó tarda, dematí i vespre, ja vas veure qui va trobar. Va anar a trobar un jurisconsulto, i el jurisconsulto, és clar, en comptes de mirar-se els quadres, va cercar feina de l'ofici: vinga plet i raons i polèmica i judici oral artístic.

Si hagués anat als pintors del Foment, tots amics nostres, hauria vist que allí no hi ha celos per un company; que si t'han donat una pensió, un altre dia en daran a un altre, i que, a més d'estar content que l'Art siga protegit, no rebenten com ho fa aquell jurisconsulto, perquè saben el que costa d'arribar a fer qualque cosa i perquè de la teva pensió tampoc n'haurien cobrat ni un cèntim. Saps per què hauria servit la teva pensió? Per fer deu metres més de subsuelo i matar sis dotzenes de microbis (no parlo per ningú) i tenir una mica més de salut pública (i dic pública perquè, quan tingues malalts a casa, pensa que tenim salud pública), o bé potser hauria sevit per aterrar quatre metres més de muralles. Diràs que és bo que les tirin a terra. Conformes, però a més que per quatre metres l'aire ja farà els medis per passar i portar salubritat condensada, amb els arbres tallats de la Rambla al menos n'entren vint metres més d'aire de salubritat, i no tot ha d'ésser aterrar muralles: també els aterren tres-cents duros de muralles, els pintors. Si no són muralles de pedra, són muralles de rutina, que són més fermes que les altres.

Resumiendo, com diria el nostre jurisconsulto, només he de dir-te dues o tres aclaratòries. Que si et torno a escriure, encara que allí estàs molt lleugerament al·ludit, és justament per això mateix: perquè l'al·lusió no va per mi; després, perquè de retruc ha parlat d'un amic nostre que només amb les sobres del seu talent ne podria espigolar. aquell crític susodicho, tots els dies de la seva trista vida; i finalment perquè en comptes de fer un bon acte de modèstia i contrició i fer entrega de les seves vanitats a l'Olimpo aquell de què parla, encara torna a respondre i reprendre amb culpa que és pecat mortal estètic.

La cosa no té remei. És qüestió de desequilibri. Si tu vas a les terres estrangeres i adelantes i veus coses noves i portes tendències forasteres i el crític es queda plantat a l'època del modernisme, no hi haurà manera d'entendre's. Passarà lo mateix que a les masies quan envien el noi gran a ser advocat. Quan torna, ell parla de dret romà i els pares de la collita, del pèsol i del bròquil o del moniato. El noi ha estudiat i ells no, i la casa se queda a les fosques. Així és que només puc dir un resumiendo. que si et pensionen a tu i no al crític, tu sabràs més que ell, com ara passa, i resultarà un desequilibrio isleño. Així és que proposo formalment: que siga el crític el pensionat, que ho necessita més que tu; que l'enviïn a estudiar tot allò que s'ha estudiat del modernisme a nuestros días i que si els fondos no escassegen, com a torna, s'hi enviï el jurisconsulto.

Antoni Gelabert

Última carta (21/01/1904)

Amic Gelabert:

Va la darrera carta, no perquè no tengui ganes d'escriure't, sinó perquè el públic ja no tendria ganes de llegir-nos.

Com te deia, lo que em falta és experiència. He vist ben clar que no en tenia i he vist més clar que al crític de La Tarde n'hi sobra. Tan mal és pecar per més com per menos, i ja veus que em dol fer rebaixes.

Jo em creia, francament, que no l'agradaven els teus quadres. Doncs altra vegada m'he errat. Es veu que li agraden i no vol dir-ho. Ell mateix ho confessa: tot és qüestió de represàlies. Parlant de tu, van dir mal de segons qui, que no sé qui són ni tinc ganes de saber-ho. Doncs ara, parlant de tu, han de reconcentrar la malícia i, guardant-se el criteri ben endintre i fermant la bona fe amb una cadena, vinga gran rebentamenta!

Visca la crítica de bona fe! i visca la imparcialitat! i visca el gran Zarathustra! Això és fer crítica sense passió! Això és fer Art! Això és fer anar la ploma amb noblesa! La confessió és de penitent, és d'home verament arrepentit, que fa santos allí on li couen les passions! És de vertader pecador estètic! Però quina llàstima, Gelabert! Quina llàstima que no hagués titulat l'article, per coneixement de tothom, Venganza de agravios aplicados a la pintura o Gelabert culpable de las críticas ajenas. Això havia d'haver posat, que, a més de ser un bon títol, hauria fet veure al seu públic que, a pesar que els teus quadres li agradaven, tenia compromisos polítics que havia de sacrificar sobre les raons de l'estètica.

No ho va fer així, però ara confessa. Menos mal. Sempre és bo que el pecador s'arrepenteixi. Lo que hi ha, que l'arrepentiment no és prou franc. Confessa que tu saps pintar i, després d'haver fet aquesta obra franca, les emprèn amb mi i amb els meus quadres i altre cop se'ns embranca amb el modernisme.

Això d'aquest ditxós modernisme, ja saps que va ser una reacció. Una reacció espiritualista en contra del naturalisme, que espiritualisme hi haurà, passi el que passi i vingui l'art que vingui, per més pedretes que hi tirin tots els crítics de La Tarde. Que se n'ha fet la caricatura? I de què no se n'ha fet? I de què no se'n farà? I de quines coses se'n faran, sinó de les que valen la pena? Perquè hi hagi a Barcelona un herbolari d'estil gòtic ningú no negarà que les catedrals no siguin hermoses. Perquè hi hagi quatre esfinges al Born, ningú tindrà res a dir de la immensa majestat de l'arquitectura egípcia; perquè el crític de La Tarde faci crítica, ningú dirà mal d'en Taine, ni d'en Ruskin, ni d'altres grans crítics; perquè nosaltres, mortals, fem pintura, ningú negarà als immortals que en facin. El modernisme no és de broma, de broma se torna quan en parla l'anticrític de La Tarde.

I ara, anem a les preguntes. Que si considero just i equitatiu que l'Ajuntament et pensioni sense haver fet concurs abans? Molt just i molt equitatiu. Primer, perquè t'ho mereixes. Segon, perquè si has trobat opinió per donar-te-la i l'opinió ha vingut de l'Olimpo, per alguna cosa ve de l'Olimpo i no del mercat ni d'un públic que tant se li'n dóna o que, si se li'n dóna, no ho demostra. Tercer, perquè en aquest Olimpo que dèiem fan opinió i no fan jurat. Figura't amic Gelabert, un jurat en el concurs amb sis crítics de La Tarde! No li nego la bona fe, però allò de la intel·ligència crec que aniria molt escassa i n'hi ha tants, d'aquesta mena de crítics, que farien de jurat amb una seriositat pasmosa! I quarta, i ara va la bona: perquè pensionar-te no quita, com deia, que en pensionin tants com vulguin, amb jurat, amb concurs, sense, amb concurs i jurat, i sense jurat i concurs. Crec que lo que falten són ganes. Si ganes hi hagués, tant tu com jo n'estaríem molt contents, que prou lloc hi ha per a tothom en el camp de la pintura.

I ara, a pintar, i prou controvèrsia. El moviment es demostra caminant, doncs la pintura, pintant. Pensa només que dels teus quadres se'n fan crítiques a La Tarde i que d'una crítica a La Tarde tu no en podràs fer mai cap quadre.

Como desconozco mucho la pintura de Gelabert, intentaré encontrar información e imágenes para incluirlas en esta bitácora.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar