Alta mar

Contacto

Fin de año 2008

fabian | 31 Desembre, 2008 17:38

La tarde se hace corta pues conviene preparar la cena en la que celebramos el cambio de año. Es sólo un cambio numérico para contar esta continua sucesión de días y de meses. Al cambio numeral cada cual le añade lo que quiera, ya supersticiones, deseos, otros cambios ...

Para hoy he elegido una fotografía del belén napolitano. Este tipo de belén se divide en "espacios", ya puse el de la plaza. Otro "espacio" acostumbrado en el belén napolitano es el de la fonda. Creo que en el libro de Gabriel Rullán leí que representa la fonda a la que acudieron José y María en Belén pidiendo posada y no la obtuvieron. En la fotografía del libro aparecían en este espacio otros personajes que los que están ahora. Es un espacio muy detallista, lleno de vasijas y alimentos. Del techo cuelgan distintas viandas, ya carnes o jamones o calabazas; de la pared derecha cuelga una gran cesta de uvas ... Así que esta fotografía me sirve para celebrar este día.

belén
La "fonda" en el belén napolitano de la Fundación March

Buscando algo que decir he ido a la Biblioteca del Soneto. He elegido la letra F y en el pdf he pulsado el botón buscar y en su buzón he escrito "año". Apenas he encontrado algo interesante. Quizás este fragmento de un soneto de Herbert Fayet, de Argentina:

"Los años uno a uno se están yendo
las penas, sin embargo, no se van
se quedan, multiplican y creciendo
el alma lastimando siempre están"

El soneto era triste; se titulaba "Soneto al amor basura". El autor, del siglo XX decían las anotaciones, presentaba varios sonetos, todos tristes, sonetos de tango o Soneto a Carlos Gardel.

Al escribir en el buzón del pdf la palabra "año", el buscador elige cualquier palabra que tenga las letras de la palabra buscada en su interior. Así elige también palabras como extraño, engaño, baño, caño, daño, añoranza, paño, peldaño, español, cañón, etc. De esta manera me selecciona "oscuro el año", fregmento que me llama la atención. Pulso sobre él y dice: "[...] y en su baño / todo miedo apacigua, oscuro el año, / riente la luz en su encendida isleta /". Pero todo el resto ya no me ha gustado pues rima baño con caño e isleta con poceta. El autor, poeta cubano neorromántico, se llamaba Samuel Feijoo y el poema era de 1914.

belén

Esta Biblioteca del Soneto, amplísima, recoge también sonetos hallados en Internet. "¡Oh Navidad! El alma nos traspasas / con tu árbol de luces de colores. / ¿Pretendes mitigar nuestros dolores / con uvas que mañana serán pasas?" Empieza bien este poema recogido en Internet y escrito por el extremeño Javier Feijoo. El segundo cuarteto también es interesante: "Inundas de añoranzas nuestras casas / con nostalgia de ricos sinsabores. / ¿Regarás nuestro sueños con licores / templando nuestros odios con tus brasas?". Luego, en los tercetos, ya lo pierdo al no acabar de entenderlo: "Tu misterio es un credo complicado, / a la fe se confía su existencia. / Es un dogma. Es un sobre bien lacrado. / No cabe en el buzón de nuestra ciencia. / Hoy confieso mis dudas, desconfiado, / para darle esquinazo a la apariencia."

Bueno, pues aquí acabo hoy sin haber hallado nada interesante. Acaba un año y comienza el siguiente, un simple cambio numeral; pero ello nos sirve para expresar buenos deseos a quienes nos rodean. Pues eso, que el que empieza sea mejor.

La Colcada de Pere d'Alcàntara Penya

fabian | 30 Desembre, 2008 18:03

La Colcada és un romanç històric de Pere d'Alcàntara Penya Nicolau (1823 - 1906), publicat a Poesies en Mallorquí (1892) que descriu la celebració de les festes de la Conquesta de Mallorca, el 31 de desembre, com tenien lloc a mitjan s. XIX.

Consta de vint-i-una estrofes de deu versos heptasíl.labs amb rima consonant, i té una estructura dialogada entre la padrina, que conta l'història i els seus néts que s'expressen en els dos versos finals de l'estrofa.

La colcada

La Colcada
(Dia 31 de desembre)

Ja no sap ningú la història
del nostre gran Rei En Jaume.
Mustia està ja la pauma
que mos donà la victòria.
Tot s'ha perdut ...; la Colcada
molt pocs la recorden ja;
d'aquella hermosa diada
dins breu temps ningú hi haurà
que en puga contar cap mot;
quan jo encara era fadrina...
- Contau-mos-ho tot, padrina!
Contau-mos-ho tot!

- En tants d'anys com han passat,
la meva memòria flaca,
d'aquella festa tan maca
no en traurà cap ni trellat;
jo no veig res que em record
d'aquells temps les alegries ...;
tothom, tothom ja s'és mort,
i com més transcorren dies
més se torna el cel funest,
més i més mon cos s'inclina.
- Digau-mos-ho prest, padrina!
Digau-mos-ho prest!

- Quin dia aquell! Alimares,
tamborinos, xeremies,
balls pertot, i galanies
i alaques riques i rares,
retaulos, domàs, festers,
drap-rasos i brenques d'om,
murta pel mig dels carrers
i la gent de gom en gom.
Quin dia aquell de més trui!
I era avui mateix, mesquina!
- Tal dia com avui, padrina?
Tal dia com avui?

-El pobre amb el ric mesclat,
els amos amb sos missatges,
confusos tots el llinatges
passejaven la ciutat,
i els menestrals més antics,
amb los penons de l'ofici,
duien com a bons amics
sense rancor ni malici
per conservar més les paus,
els esclaus a la Marina.
- Que hi havia esclaus, padrina?
Que hi havia esclaus?

- Callau, i teniu pacienci
que tot, tot vos ho diré,
i res més vos contaré
si no escoltau amb silenci.
Dons sabreu com en memòria
del dia de la Conquista
feien funció de tal glòria,
que era una cosa mai vista,
i admiració dels estranys,
que en venien ... de la Xina.
- Que ja fa molts d'anys, padrina?
Que ja fa molts d'anys?

- Ja en fa molts; i s'aplegaven
davant Cort els cavallers
i a cavall molts de carrers
en processó transitaven,
a la moda antiga armats,
de cap a peus brufats d'or,
amb rics mantells adornats
de lama o tissú del bo;
per aquí anaven passants
cap a Santa Catalina.
- Per aquí davant, padrina?
Per aquí davant?

- Per aquí mateix, i amb ells
anaven vestits de gala
els tamborers de la Sala,
macers, mestres i virells,
i hi anaven els Jurats
amb les gramelles i els rissos,
curials i sobreposats,
el Regiments dels Suïssos,
i el Duc vestit de Virrei
amb senyors de sa oficina.
- Vestit com el Rei, padrina?
Vestit com el Rei?

- Tots els frares, els mossons,
capellans, inquisidors,
trompes, pífols i tambors,
el Regiment dels Dragons,
i després amb creu alçada
els canonges de la Seu
i el Bisbe, mitra posada,
que aquest dia anava a peu,
i a la fi, per més honor,
una música divina.
- Quina processó, padrina!
Quina processó!

- I pel mig de la Colcada
llibrees molt ben vestides
dels cavalls duien les brides
que eren de plata daurada.
Les dames amb cintes d'or
i gual.laretos estaven
esperant els cops amb por
dels ous noscats que tiraven
tots els seus enamorats,
com a cortesia fina.
- Ous noscats heu dit, padrina?
Qué són ous noscats?

- Capsetes de cera fina
ben closes perquè no en surta
de dedins l'aigua de murta
o de rosa alexandrina,
quan les carrosses passaven
amb les dames, els senyors
tirant-los-hi les banyaven
d'aigües de bones olors;
i els ous noscats de picat
estaven plens de farina.
- Que en veure cap mai, padrina,
d'enfarinolat?

monumento

- Encara ric d'un senyor.
Tanta en duia que plorava
el vespre quan me n'anava
a davant ca'n Rosselló,
per veure fermat pel cos
penjat com una miloca
un animalot molt gros
que es deia "El Drac de Na Còca"
amb barram d'aquí a allà
i una llengua serpentina.
- Quina por que em fa, padrina!
Quina por que em fa!

- I la processó sortia
a rodar per devers l'Horta,
i quan tornava a la Porta
amb tres cops de creu l'obria.
Voltava ran - ran murada
i amb una cara xereca
davant la Porta Pintada
el senyor Lluc de la Meca
entregava al senyor Duc
les claus dins una bacina.
- Qui era el senyor Lluc, padrina?
Qui era el senyor Lluc?

- Era el senyor Lluc un veí
dels més facetos i vius,
cap-de-guaita dels captius,
com si diguéssem son rei.
Més titeretero que un lloro,
amb lo cap ben empolvat,
representava el Rei Moro
quan entregà la Ciutat
an el Gran Conquistador
de la perla mallorquina.
- I el botifarró, padrina?
I el botifarró?

- Així el ceptre anomenaven
que duia en les seves mans,
tots els al.lots ignorants
que sols de riure es cuidaven;
amb ell feia postissures,
bel.landines i felets
a les nines; i elles, pures,
reien com a babaluets
en veure el bastó brunyit
que era un tronc redó d'auzina.
- Jo hauria esclafit, padrina!
Jo hauria esclafit!

- Ja la Ciutat entregada,
pujava la processó
per la costa del Bastió
fins esser a la Raconada.
Llavó entrava per davall
el mateix arc que hi ha allà
per on diuen que a cavall
el Rei en Jaume en passà,
que era el portal principal
de la ciutat sarraïna.
- El mateix portal, padrina?
El mateix portal?

- El mateix, i a Sant Miquel
la Colcada s'aturava,
i una missa allà es cantava
dant gràcies al Déu del Cel.
Mentrestant els majordoms,
els mercaders i els notaris,
els peons amb los prohoms,
sobreposats i clavaris,
i deu cavalls cotoners,
seguien per ca'n Moixina.
- I llavó, què més, padrina?
I llavó, què més?

- Corria tot el seu curs
la solemne processó;
i acabada, en el balcó
d'Almoina, feia un discurs
un Regidor dels més savis,
en el qual feia memòria
del valor dels nostres avis
beneint cent noms de glòria;
bons llinatges! ai! jo en sé
que ara passen fam canina.
- Que ho sabeu de bé, padrina!
Que ho sabeu de bé!

- I el senyor Lluc, tot encès,
ben vestit de cap a peus
mentres treien els arreus
dels Rei, amb lo cap d'arnès,
a Cort, feia reverències,
capades i cortesies,
i tot eren vossel.lències,
vosses mercès, senyories;
i feia, per cobrar nom
d'agut, bots de pantomima.
- A davant tothom, padrina?
A davant tothom?

- Oh, Senyor! Quantes famílies
mortes sense successió!
Ca'n Net el comanador,
els Sales, els Santacílies,
ca'n Torrella de Borneta,
ca'n Ferrandell, ca'n Pujades,
ca'n Moranta, ca'n Dureta,
Bergues, Serraltes, Sanglades,
Sunyers, d'Oms i Desclapers!
Senyors tots de bandolina.
- Què de cavallers, padrina!
Què de cavallers!

- Ai! tot passa, i quina prova
que en el món res és etern!
Tot ho vol a lo modern
d'aquest segle la gent nova.
Cadufos dels vells passats
són, i festes de mal to
aquelles solemnitats
que parlaven an el cor;
poc a poc el món novell
al món antic assassina.
- Quin temps era aquell, padrina!
Quin temps era aquell!

Ara, amb quatre rebomboris
que no costen una malla,
honren com si fos rondalla
la més gran de les històris.
Lo que més llament encara
no és el perdre lo passat,
és el veure el jovent d'ara
que no respecta l'edat.
Ai! que mai tornarà ja
el temps de quan era nina!
- Sí que tornarà, padrina!
Sí que tornarà!

Nota: Este artículo lo publiqué en la bitácora Quaderns el 30 de septiembre de 2005.

La antigua Festa de l'Estandard

fabian | 30 Desembre, 2008 17:35

La declaración BIC de la Festa de l'Estandard describe la celebración que actualmente se realiza el 31 de diciembre. En estos días ha salido publicado en la Última Hora de Palma un artículo de Gabriel Llompart, investigador de este tema en archivos antiguos, en el que relata cómo era esta fiesta en tiempos pretéritos.

Cuando uno lee la prensa local y se apercibe de la ligereza con la que los políticos locales manejan las tradiciones insulares como un párvulo hechura y rehechura un puñadito de plastilina, se maravilla de que nuestra fiesta de la Conquista haya conseguido perdurar sin perder el palo de la bandera en sus siete siglos largos de andadura.

Festa de l'Estandard

Si yo dijera ahora que el mero hecho de cambiar el orden de prelación del abanderado de la fiesta del 31 de diciembre - que era siempre un jurat del gobierno municipal - exigía cumplimentar en la Edad Media todo un proceso documental, cualquier ciudadano de hoy en día se espantaría de que sin más ni más se introdujeran en los programas oficiales de festejos tradicionales estas iluminaciones en rojo de la catedral, estos incendiarios neoprofesionales, estos desubicados juegos artificiales, estas carrozas holliwodianas desmadradas con las que alguien pretende identificarse con un director de orquesta. En punto a fiestas no todo el campo es orégano sino que existen unos itinerarios marcados por la tradición. El director de orquesta ha de limitarse a dirigir con maestría la partitura porque el concierto ya está de antemano concertado.

La fiesta tradicional del 'Estandard' en sus primeros tiempos imitaba la fiesta conmemorativa de la conquista de Jerusalén por los cruzados. Por un lado la multitud asistente hacía el recorrido de las murallas de la ciudad hasta una puerta ante la cual se tenía el discurso conmemorativo (léase sermón). Después una comitiva enjaezada llevando la bandera entraba en la ciudad por la puerta histórica del acontecimiento. La comitiva contaba con la caballería que hacía la guardia de honor al abanderado con con la enseña real y una formación de peones, compuesta por los miembros de un gremio de artesanos (a la sazón no había ejército permanente todavía).

De lo dicho se infiere el disparate que se consintió al tener que retirar la tradicional compañía de infantería con bandera y banda de la plaza de Cort la mañana del 31 de diciembre que no hacía más que seguir la tradición primitiva de «fer honor a l'estandard» pero que era atosigada con impertinencia, año tras año, por una panda de ignorantes zascandiles. De hecho el ejército actual hacía las veces de la primitiva hueste municipal. Así de claro.

Festa de l'Estandard

La espectacularidad del cortejo estaba en que reunía la banda musical más importante de todo el año oficial por cuanto contaba con todos los juglares de la ciudad y de las villas, los cuales solían abrir la marcha.

Una delegación del gremio de marineros montaban el espectáculo de subir y bajar la bandera por encima de la puerta de la muralla. La bandera no pasa por la puerta. De ahí que en las fiestas paralelas del 'Estandard' en el reino de Valencia la bandera no salía por el portal de las casas consistoriales sino que era sacada por una ventana. El jinete portaestandarte la recogía.

Cierto es que en aquellos primeros tiempos no existían las salvas ni la cohetería. Este aspecto del alarde era suplido por la tarde con el concurso insular de tiro al blanco que de ordinario regulaba el gremio invitado por rotación. El instrumento utilizado era la ballesta, a la que competían todo el año los jóvenes en las muestras locales («el camp de l'oca». El premio era la copa que pagaba «la universidad del Reino». El campo de tiro era un tramo del foso de la muralla («el vall») que se acondicionaba convenientemente. Téngase en cuenta que la población militarizada se dividía en escuderos y ballesteros. Eran la defensa de la isla.

En fin, la gran manifestación ciudadana que tomaba parte en la fiesta entraba en la ciudad, tras el cortejo de 'l'Estandard', y por la calle de San Miguel («el carrer de la síquia» que discurría al aire libre) seguía hasta la catedral. En aquel tiempo la gente comulgaba una vez al año, pero en compensación daba mucha importancia a la elevación de la misa, que se avisaba con repiqueteo de campanas. Por ete motivo la manifestación hacía una parada ante la iglesia de San Miguel esperando que hubieran «alçat Déu» en la misa mayor parroquial.

Esta fue durante mucho tiempo la primera fiesta de nuestro calendario, llamada «de San Silvestre y Santa Coloma» (Santa Coloma tenía iglesia en la calle del Sindicato) hasta que se introdujo el «Corpus Christi».

Festa de l'Estandard

Nadie ha podido hasta ahora encontrar un documento que hablara de danzas en la fiesta de 'l'Estandard'. Quizás no las hubiera. Pero ¿quién sabe? Porque nos consta de cortejos civiles en que las autoridades concurrían a paso de danza. Hay que seguir haciendo preguntas a la documentación de antaño. Al menos hasta el año que viene.

Gabriel Llompart: Plegando y desplegando el 'Estandart' de antaño (en la Última Hora del 26/12/2008)

Es una lástima que estos artículos no estén on line.

Libertades de los ciudadanos: la lengua en la educación

fabian | 29 Desembre, 2008 17:33

Días tranquilos de festivas celebraciones familiares. Paseos, encuentros, ... normalidad en el entorno próximo. Una noticia callada, poco tratada o expuesta en muchos medios de difusión, llama mi atención: una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que confirma sentencias anteriores del Tribunal Superior de Cataluña: los padres, para la enseñanza reglada obligatoria inicial, tienen el derecho de elegir, entre las lenguas oficiales, la lengua en que sean educados sus hijos. Poco a poco voy pensando en este derecho usurpado por varios gobiernos a los ciudadanos y una mediana alegría me embarga. Han tardado muchos años y unos pocos políticos han conseguido que un derecho y una libertad sea devuelta a los ciudadanos; pero también permanecen sombras: algunos gobernantes no son partidarios de que los ciudadanos tengamos ese derecho y esa libertad que, ahora, leyes y tribunales, nos reafirman.

belén
En el belén de Santa Magdalena, un ángel sostiene una coca en la mano

Aunque los periódicos llevan entre sus páginas la noticia, pocos son los que le dan valor suficiente para comentarla, sólo aquellos que defendieron para los ciudadanos esa libertad. Y es que son pocas las personas y menos los partidos políticos que defienden las libertades individuales de los ciudadanos - y a la vista están -. Basta seguir quiénes han defendido a los ciudadanos y quiénes - en nombre de no se sabe qué - han eliminado durante años esa libertad y ese derecho. Claro que quienes nos han defendido, pues ciudadanos somos todos, han sido vilipendiados, insultados, minusvalorados por quienes aún se oponen a que esa libertad y a que ese derecho pueda ser de las personas.

Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia va dirigida a Cataluña, en Mallorca y las islas, los ciudadanos no tenemos esa libertad y ese derecho. Perplejos nos quedamos el año pasado cuando el PP aceptó y elaboró unas leyes lingüísticas contrarias a las libertades que merecíamos. Y nombro al PP pues en muchas ocasiones había sido el único defensor de los ciudadanos. Y fueron algunos de sus miembros, unos pocos, quienes indicaron el no cumplimiento de la defensa de esos derechos.
Bueno, pues en Mallorca, ahora ¿qué?. ¿Qué harán estos gobernantes a los que ni se les pasó por la cabeza que los ciudadanos tuviéramos ese derecho y que fuera cumplido; más aún, que han estado en contra de esa libertad de los ciudadanos. ¿Qué harán?, ¿nos seguirán negando esa libertad?

belén
El panadero en el belén de la C&A

Mi aprecio va hacia esas personas y pequeños grupos que han sabido, entre las palabras viles de los obnubilados y los contrarios a las libertades, tener claras las ideas y defendernos a todos en los largos años de espera en los distintos juzgados. A ellos, a quienes han defendido esa libertad y derecho, mi agradecimiento. Y mi petición y exigencia a estos gobernantes de hoy a que dispongan las medidas necesarias para que se lleve a efecto.

El Tribunal Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer educación en castellano a los niños ("los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano")
Ratifica el derecho de los padres a la libre elección de la lengua en la enseñanza La sentencia del Supremo sobre el catalán, un mazazo al actual Govern y al Partido Popular
La Opinión de Antonio Alemany: ¿Y ahora qué? No pasará absolutamente nada
La sentencia del TS sobre el catalán da la razón a Carlos Delgado y refuerza su postura sobre la libre elección de la lengua en la educación

Navidad 2008

fabian | 23 Desembre, 2008 18:24

Para celebrar un poco esta Navidad en la bitácora he buscado una imagen y un archivo sonoro.

La imagen es una fotografía de la predela de Santa Clara, obra de Joan Rosat (Rosato), de mediados del siglo XV, presente en el Museo Diocesano de Mallorca que en estos días ha publicado la Guía del Museo.

El nacimiento que presenta Joan Rosat me parece precioso. El Museo es magnífico y me conviene conocer las obras que expone.

Nacimiento
Parte de la predela de Santa Clara, de Joan Rosat (s. XV) en el Museo Diocesano de Mallorca


Canto de la Sibila (Catedral de Braga - Portugal)

El domingo pasado por Radio Clásica celebraban la Navidad retransmitiendo una hora de música navideña desde cada país con que conectaban. En la retransmisión desde Portugal cantaron el Canto de la Sibila Eritrea (6 min.) que se conserva en la catedral de Braga, al norte de Portugal. Es un canto monódico de la pitonisa en Latín, tipo gregoriano, acompañado de una nota en bordón y que se alterna con una estrofa cantada por un coro. Es muy diferente al conservado en Mallorca. Apenas he encontrado información:

Maricarmen Gómez se centra en el estudio de los primeros testimonios del conocido como Canto de la sibila Eritrea, la primera profetisa de la Antigüedad cuyos oráculos se hallaban depositados en el Capitolio romano y eran consultados para dar respuesta a algunas cuestiones esenciales de Estado. La lectura o interpretación cantada de los versos sibilinos forma parte de la liturgia de los maitines navideños al concluir el tiempo de Adviento, aunque su posición exacta no queda del todo explicitada por la documentación conservada. Tras un análisis comparativo de las diversas fuentes literarias de los textos que luego serán utilizados para la composición musical, la autora aborda los primeros testimonios provistos de notación y demuestra que la tradición no se circunscribe únicamente a los antiguos territorios de la Corona de Aragón, en particular Cataluña, Mallorca y, en menor grado, Valencia, sino que remite a un ámbito territorial y cultural de mayor complejidad. Las variantes, tanto musicales como literarias, perceptibles en los testimonios conservados del sur de Francia y del norte y sur de la Península Ibérica, reflejan la vitalidad de una tradición de origen secular de amplia difusión que habría de perdurar hasta avanzado el siglo XVIII en las catedrales de Toledo y Mallorca. El estudio queda ilustrado por una serie de ejemplos tomados de manuscritos peninsulares en los que los versos sibilinos, que eran interpretados mediante una sencilla coreografía, aparecen provistos en su mayor parte de notación aquitana, tanto adiastemática como diastemática, aunque se conservan igualmente ejemplares en notación visigótica, catalana y benaventana.

Hispania - vetus: Manuscritos litúrgico - musicales (pdf)

Hay que recordar que es una dramatización medieval relacionada con la Navidad; el canto de la Sibila se encuentra en el "Ordo Prophetarum", es decir, en la procesión de los profetas, pues eran varios, creo que tres entre los que estaban Isaías y Moisés. Ellos anunciaban la venida de Cristo, mientras que la pitonisa anunciaba el fin del mundo. El hecho está en que la representación de la Sibila adquirió una cierta independencia y de toda la dramaturgia de la Misa del Gallo relacionada con los profetas sólo quedó la Sibila. Algunos rituales fueron perseguidos por los carolingios y, siglos después, por el Concilio de Trento. El hecho está en que el "Ordo Prophetarum" era un rito navideño en la Europa Occidental y se realizaba al menos en lo que ahora llamamos Italia, Francia, España y Portugal, aunque probablemente estuviera extendido también por Oriente. En el siglo XVI todavía se realizaba el Canto de la Sibila y permaneció en la Catedral de Toledo, en Cerdeña, Mallorca y alguna localidad más. Actualmente, a medida que se estudian los archivos musicales de catedrales y monasterios, van apareciendo algunas partituras o escritos en distintas anotaciones musicales.

En el Archivo Diocesano de Mallorca hay un códice del siglo XIV que se encontró en 1908 en el monasterio de la Concepción y que procedía del convento de Santa Magdalena. Pero, aparte de la anotación escrita, el canto se realizaba todos los años, lo que dio lugar a varias versiones.

El Canto de la Sibila está declarado BIC y le puse una reproducción sonora del que se canta en Lluc, muy diferente al archivo sonoro de esta página y que como curiosidad me ha parecido conveniente ponerla durante unos días. Es un tema que conozco poco y que me parece interesante. Julio Monta, desde Galicia, cuenta en esta página los vestigios que quedan en esas tierras sobre la dramatización del Ordo Prophetarum y en el Establo de Pegaso encuentro información general sobre ella y con incidencia en Mallorca.

Bien, pues ¡Bon Nadal!, ¡Navidades felices! a todos.

De la lotería

fabian | 22 Desembre, 2008 20:11

Quizás sea la diosa Fortuna o los hados o la suerte, buena o mala, o tal vez el destino - cualquiera de sus nombres me parece válido - los que hayan hecho que mi vida continúe hoy sin grandes variaciones dinerarias. A unos pocos, sin embargo, les habrá tocado con su dedo y, supongo, les afectará de diversa manera. Los hados juegan a la lotería y el cambio súbito del caudal económico de una persona puede afectar no sólo a su bolsillo sino también a su destino.

El azar, dejando el tema de la lotería, nos afecta a todos, tanto como individuos como a la especie. Producto del azar somos pues no hemos podido elegir ni nuestros genes o cromosomas, ni el lugar de nuestro nacimiento, ni la personalidad de nuestros padres. Todo ello son cartas que nos vienen dadas. Pero también es azarosa la vida volitiva, esos caminos que cada uno seguimos y que nos cruzan a unos con otros: compañeros del colegio, profesores, libros ... Todo ello puede afectar la visión del mundo, la elección profesional, el encuentro del amor (compañero/a de la vida).

belén

"El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del Universo, de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede escoger entre el Reino y las tinieblas", escribía en 1970 Jacques Monod (1910 - 1976) en su libro El azar y la necesidad, en una para mí complicadísima teoría o argumentación de un científico, premio Nóbel en 1965 por sus investigaciones sobre el control genético de las enzimas y la síntesis de los virus.

Pero mi pensamiento gusta más del lenguaje coloquial que habla de la buena estrella que acompaña a los que creemos afortunados, de los duendes y de las hadas - o de los ángeles custodios -, del inflexible destino de los humanos, de la suerte loca ..., expresiones todas ellas que remiten a que en muchas circunstancias y avatares de nuestra vida no sabemos de qué cara caerá la moneda y y que el azar - ese conjunto de factores desconocidos - también está en la partida.

belén

Me he ido muy lejos y sólo quería dejar constancia de que hoy, con el "gordo de Navidad", rendimos tributo a la diosa Fortuna, al juego del azar, de la suerte. A unos les alegrarán unas monedas; a unos pocos les puede cambiar la vida, pero no sé si para bien o para mal. En cualquier caso, es un buen día para hablar de los hados y del destino.

Las fotografías están tomadas de un belén que han puesto junto al Borne, frente al Gobierno Civil. Desconozco quién ha puesto ese belén y no sé el nombre del autor de las figuras. Me gustaría encontrar alguna información sobre él.

Montar el belén

fabian | 19 Desembre, 2008 17:42

Cuando Gabriel Llompart describió en el libro "El Belén Mallorquín" el belén napolitano de la Fundación March, éste presentaba otro aspecto que actualmente. Así, entonces el nacimiento estaba en una cueva y actualmente en una ruína. Varias presentaciones han cambiado, pero la plaza sigue siendo un espacio ruidoso donde unos gritan, otros discuten, se arroja agua o líquidos desde alguna ventana, etc. "Como es sabido, el nacimiento napolitano tiene carácter naturalista hasta el extremo que sus figuras, escenas y paisajes remedan a la población de la Campania y del sur de Italia."

belén napolitano
La plaza en el belén napolitano

Continúo con las palabras de Gabriel Llompart: "El centro de la vida colectiva es la plaza mayor. Aquí se concentran los distintos estamentos para fruir del ocio festivo en buena compañía. Las comadres parlotean, los notables fuman placenteramente en pipa, la juventud escucha el 'concertino' o baila la tarantela [...] desde los balcones y ventanas van y vienen avisos y gritos que cruzan el espacio como un castillo de fuegos artificiales".

belén napolitano
La verdulera en la plaza del belén napolitano

Delante del portal de la casa, un pescadero vocea su mercancía; cercana, una verdulera mira con atención hacia su derecha donde una clienta quizás le está haciendo un pedido o tal vez le discute.

Recuerdo que cuando niño
me parecía mi pueblo
una blanca maravilla,
un mundo mágico, inmenso;
las casas eran palacios
y catedrales los templos;
y por las verdes campiñas
iba yo siempre contento,
inundado de ventura
al mirar el limpio cielo,
celeste como mi alma,
como mi alma sereno,
creyendo que el horizonte
era de la tierra el término.
No veía en su ignorancia
mi inocente pensamiento,
otro mundo más hermoso
que aquel mundo de mi pueblo;
¡qué blanco, qué blanco todo!,
¡todo qué grande, qué bello!

Recuerdo también que un día
en que regresé a mi pueblo
después de largos viajes,
me pareció un cementerio;
en su mezquina presencia
se agigantaba mi cuerpo;
las casas no eran palacios
ni catedrales los templos,
y en todas partes reinaban
la soledad y el silencio.
Extraña impresión sentía
buscando en mi pensamiento
la memoria melancólica
de aquellos felices tiempos
en que no soñaba un mundo
como el mundo de mi pueblo.

belén napolitano
Junto a la verdulera, el hombre de los higos está atento

¡Cuántas veces, entre lágrimas
con mis blancos días sueño,
y reconstruyo en mi mente
la visión de aquellos tiempos!

¡Ay!, ¡quién de nuevo pudiera
encerrar el pensamiento
en su cárcel de ignorancia!,
¡quién pudiera ver de nuevo
el mundo más sonriente
en el mundo de mi pueblo!

Juan Ramón Jiménez: Remembranzas, en Cervantes Virtual

belén napolitano
El hombre de los higos en el Belén March

Perezoso, sin ideas, se me ha ocurrido mezclar las imágenes de una plaza de belén con las visiones, de niño y de mayor, de la localidad natal que expresa Juan Ramón. Posiblemente los niños vean de manera diferente la representación belenística: no creo que le hagan mucho caso; por contra, somos los "mayores" o adultos quienes, cuanta mayor es nuestra edad, fijamos más la atención y seguimos las pequeñas historias que cuentan. Posiblemente nos gustaría poder describir con palabras, esculturas o imágenes la complejidad del mundo que nos rodea y sintetizarla de manera simple y amena. Quizás montar el belén es crear un mundo algo soñado y tal vez la navidad tenga algo de eso.

¿Libros sin sombra?

fabian | 18 Desembre, 2008 18:45

Mañana hermosa. Tras varios días de lluvia, la mañana se presenta sin nubes. Grupos escolares pasean por las calles. No hay clientes en la librería; el que había encargado no había llegado. Subo al altillo y Glòria y Joan están al teléfono indicando a los clientes sobre la llegada de sus pedidos.

Por la tarde veo que en la bitácora de Fausto, llamada Món de Llibres hay una entrada. Esta bitácora se escribe desde una librería de Manacor; suelo seguir varias bitácoras que hablan de los libros que han leído, pero a Món de Llibres le encuentro un encanto especial pues Fausto invita a varios clientes a que escriban en la bitácora y comenten los libros que han leído o hablen sobre literatura. Hoy hay un artículo formado por Gabriel Bertotti titulado Las mujeres de mi vida. Una educación sentimental. Habla de mujeres escritoras y de sus libros. Los nombres de algunas escritoras - no de todas - me resultan conocidos y en mi memoria queda el haber leído varios de esos libros. Sin embargo ...

belén
Figuras del belén de la Fundación March

Me quedo preocupado: ¿qué queda en la memoria tras haber leído un libro? Sé que he leído las Memorias de Adriano o Cumbres borrascosas, y sé que cuando los leí me gustaron y que me apasioné con ellos. Pero sus tramas, sus historias han sido borradas por los años y sólo de algún libro guardo algún leve recuerdo. Posiblemente, si tomo alguno entre las manos, pronto recordaría su peripecia y se actualizarían los recuerdos, pero no tengo tiempo de rebuscar esos libros en mis atestadas estanterías.

Glòria se enfada por teléfono con algún distribuidor de libros. ¿Cuántos libros se habrán editado en Mallorca en este año? Creo que varios cientos; casi cada día los periódicos hablan de la presentación de algún libro: hoy sobre un arquitecto, ayer sobre un científico ... Creo que ni siquiera hay una lista de los libros editados en Mallorca ni que traten sobre Mallorca. Antiguamente sí la hacía algún bibliotecario o archivista; actualmente creo que no.

¿No dejan nada los libros olvidados? ¿Y las personas a las que hemos querido o apreciado y que apenas recordamos en algún momento?

belén
Figuras del belén de la Fundación March

Yo creo que un libro que ha interesado, pese a haberse olvidado su trama y sus personajes y los ambientes que describen, sí dejan un poso. He conocido a varias personas que, llegada cierta edad, ya no dicen que "leen" sino que "releen" - aunque probablemente hicieran ambas actividades - puesto que regresaban a aquellas lecturas que, quizás olvidadas, disfrutaron años atrás.

Pero quizás nuestra mentalidad nos engaña considerando que la lectura puede ser una actividad independiente e incluso ajena a la escritura y debiéramos concebirlas como una actividad que se manifiesta en formas distintas: creo que es difícil escribir sin haber leído y que la escritura impele la lectura. Como si fueran dos caras de una misma moneda.

Pese a todo, ¡qué difícil es ponerse a escribir!

Enrique Fajarnés Tur (1858 - 1934)

fabian | 17 Desembre, 2008 16:34

Creo que será esta noche cuando se presente un libro sobre este médico ibicenco que se titulará "Enric Fajarnés i Tur (1858 - 1934) Entre la història i la demografia". Anteayer supongo que se realizó un acto en la Academia de Medicina y ayer se abrió una exposición sobre su figura, de la que celebramos el sesquicentenario de su nacimiento.

Dice el tríptico sobre los actos que es una figura casi desconocida por la sociedad isleña. Seguramente debe ser cierto, aunque he encontrado en Internet un par de biografías sobre él. Incluso en esta bitácora, Alta mar, su nombre aparece en varias páginas.

Enrique Fajarnés como médico e investigador de la Medicina

Enrique Fajarnés Tur
Enrique Fajarnés Tur

Estudió la enseñanza secundaria en Ibiza y se licencia en Medicina en 1880 por la Universidad de Barcelona. Entre 1880 y 1881 trabaja en Ibiza como médico forense y en 1881 pone una consulta privada en Palma que mantiene hasta 1884. Dos años después, en 1886, abandona la práctica médica. Y, sin embargo ...

Hay que decir que en 1881 consigue una plaza de funcionario de Correos y será en este trabajo en el que se jubilará en 1923. Sólo entre 1884 y 1886 estuvo en excedencia voluntaria y tuvo varios destinos fuera de las islas, algunos cortos en Barcelona (1917 - 1918), Palencia (1890), Albacete (1891), Córdoba (1912) y otros más extensos en Madrid (1891 - 1892; 1907 - 1908; 1908 - 1912; 1914 - 1917; 1918 - 1923). Con todo ello, siempre estuvo muy relacionado con las islas, Ibiza y Mallorca, tal como podremos ver por su obra.

En 1887, tras haber dejado la práctica de la medicina en 1886, fue elegido Socio Corresponsal por la Real Academia de Medicina y Cirugía de las Baleares (web) y lee la memoria "La Necrópolis de Palma" que se conserva en la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March (BFBM)
En 1895 ingresa como Socio Numerario con el discurso "Estudios sobre la historia de la Medicina en el Reino de Mallorca" (en la BFBM)
Ocupa entre 1895 y 1907 el cargo de Bibliotecario de la Real Sociedad.
En 1897 lee el discurso inaugural "Antiguas costumbres funerarias en el Reino de Mallorca"
Realiza una abundante producción de trabajos originales (34), llamados "Notas", básicamente sobre demografía y epidemiología.
En 1907, debido a su traslado a Madrid, abandona su actividad en la Academia.

Fue miembro fundacional del Colegio Oficial de Médicos y Farmacéuticos de Baleares (web) en 1882.
En 1887 fue elegido Secretario de la entidad.
Presidió el Instituto Balear de Antropología y dirigió entre 1885 y 1907 la Revista Balear de Ciencias Médicas, siendo uno de los colaboradores más frecuentes.

Colegio Oficial de Médicos

Pronunció varias conferencias:

  • "El cólera morbo asiático" (1883)
  • "Influencia de la vacuna en el desarrollo y en la longevidad de los pueblos" (1896), con motivo del centenario del descubrimiento de la primera vacuna
  • "El paludismo y las murallas de Palma" (1902), año en que se derribaron

Enrique Fajarnés Tur, iniciador de la demografía balear

Sus estudios sobre la medicina en Baleares le condujeron a prestar especial atención a la epidemiología y, con ella, a la demografía.
En epidemiología no sólo se circunscribió a su época de finales del XIX y principios del XX, sino que también investigó otros períodos de la historia.
Dedicó estudios al sarampión, la tuberculosis, la peste bubónica, la fiebre tifoidea o el paludismo.
Algunas de sus obras son las siguientes:

  • "Mortalidad de la tisis en Palma de Mallorca durante el siglo XVIII" (en la BFBM)
  • "Notas sobre la epidemia de sarampión padecida en Palma en 1895 - 1896" (en la BFBM)
  • "Reseña histórico - científica de la epidemia de peste bubónica padecida en Ibiza en 1652" (en la BFBM)

Sus estudios sobre demografía basados en la investigación de las epidemias, los publicó en la Revista Balear de Ciencias Médicas. Diferenció dos tipos de estudios: por una parte, la aproximación a la estructura poblacional; y, por otra, la dinámica poblacional.
Sus obras principales son:

  • "Desarrollo de la población de Calviá desde su origen hasta nuestros días - siglos XII al XIX" (en la BFBM)
  • "La nupcialidad en Palma de Mallorca (Estudio demográfico)" (en la BFBM)

Enrique Fajarnés Tur y la Sociedad Arqueológica Luliana

En las primeras décadas de la SAL, Enrique Fajarnés fue un firme impulsor. Miembro de la Sociedad, fue secretario de la misma entre 1885 y 1906. Colaborador asiduo del Boletín (por ello su nombre aparece en esta bitácora, en los Índices del BSAL - artículos de Fajarnés en el BSAL), fue su codirector junto con Eusebio Pascual entre 1895 y 1901.

Respecto a su vida sólo pondré unas breves anotaciones: quedó huérfano de padre a los 6 años. En 1890 casó con Antonina Ramon Selleras. Tuvieron siete hijos de los que sobrevivieron cuatro. Realizó también algunas publicaciones sobre Correos. En 1895 fue nombrado Cronista del Ayuntamiento de Ibiza; fue uno de los fundadores del Fomento de Turismo de Mallorca en 1905. Entre 1925 y 1928, ya jubilado, fue Diputado de las Cortes Españolas. Distinguido con la orden de Isabel la Católica, fue declarado Hijo Ilustre de Ibiza en 1931. Murió en Ibiza en 1934.

¡Qué lástima que estos personajes nos sean tan desconocidos!

Algunas de estas informaciones las he encontrado en yatoo- Ibiza.

 (Segueix)

Belenes: Francisco Herrera el Joven: partorcillos de Porreres

fabian | 16 Desembre, 2008 16:50

Posiblemente sean los partorcillos más populares en Mallorca. Su figura fue el modelo para la creación de dos gigantes: en Roc y na Bet, los gigantes de Porreres.

gigantes
Na Bet y en Roc, gigantes creados sobre el modelo de dos pastorcillos

Francisco de Herrera, el Joven
(Mallorca, segunda mitad del siglo XVIII / principios del siglo XIX)

Es el tercer escultor de una familia que ocupa todo el siglo XVIII en Mallorca. El primer Francisco de Herrera y García del Rincón (Madrid, siglo XVII - Palma, 1733), arquitecto y escultor, se instaló en Menorca hacia 1680 / 1690, procedente de Roma, y pasó a la Ciutat de Mallorca [Palma] en 1697, donde, entre otros trabajos, levantó el portal mayor de la iglesia de Sant Francesc d'Assís. Su hijo Gregori de Herrera también fue escultor y pintor, y abrió taller en la calle de la Posada de la Real de Palma, donde se le documenta en 1749.

belén de Porreres
Parte superior del belén de la iglesia de Porreres (Mallorca)

El nieto Francesc de Herrera "el Joven" (hijo de Gregori), fue igualmente pintor y escultor, y vivió hasta principios del siglo XIX. De su producción está documentado un grupo de figuras del belén de la parroquia de Porreres, de las que se conservan tres piezas: una pastora y una pareja de gaiteros. Antoni Furió, escribiendo en 1839 sobre este Francesc, indica que "aún yo conservo varios pastores y manadas de cabras y ovejas (de belén), cosa admirable por su singularidad y tintes"

P. de Montaner, Maria José Massot y Joana Seguí: "El Belén Tradicional Mallorquín: La evolución de las figuras del belén mallorquín en los siglos XVIII - XX"

[Nota: Antonio Furió fue el autor del libro "Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca", publicado en 1839]

Hay un libro muy interesante sobre los belenes titulado "El Belén Mallorquín", escrito por Gabriel Llompart y con preciosas fotografías de Donald G. Murray, publicado en 1993 por Olañeta en la colección "La Foradada" que dedica un capítulo a cada uno de los siguientes belenes o grupos de belenes: el del Hospital Provincial (el de La Sangre); los conventuales; el de Capuchinas; de los siglos XVIII y XIX (y aquí pone: El Maestro de las Vírgenes rubias - ver -, Francisco Herrera y Adrià Ferran, el belén de marfíl, el belén de recorte y el belén mecánico); "los barros folclóricos de los siglos XIX y XX"; los belenes de escaparate y al belén napolitano de la Fundación March.

libros

El libro es una maravilla, por una parte por los textos de Gabriel Llompart, uno de los mayores estudiosos de este tema y, por otra, por las fotografías ya que presenta los belenes fijos de los conventos, belenes que se encuentran en los espacios de clausura y, por tanto, no son visitables por el público, y porque presenta muchas figuras, preciosas, de belenes privados. Para quienes nos interesa o gusta este tema, es un libro básico.

Belenes: Taller Bennàssar (Palma, 1975 - 1993)

fabian | 15 Desembre, 2008 17:32

De la segunda mitad del siglo XX hay varios talleres de figuras belenísticas identificados, ya el taller Noguera - Bonet (1940 - 1960), los talleres Aguiló (1940 - 1990) o el que da título a este escrito. También hay en las colecciones belenísticas muchas figuras de siglos pasados de talleres no identificados.

belén
El belén del Ayuntamiento, obra de Bennàssar

 (Segueix)

Belenes: Taller de 'El Santet'

fabian | 12 Desembre, 2008 18:33

Hoy pongo un grupo de figurillas que me resultan muy familiares. Posiblemente en los años 50 del siglo XX estuvieran presentes en muchos belenes familiares. Veamos la historia:

tríptico
Portada del tríptico de la exposición en Sa Gerreria

A mediados del siglo XIX llegó a Mallorca Josep Fernández, alias "el Santet", que juntamente con sus hijos, Josep y Miquel, se dedicó a la imaginería y a las figuras de belén. Los pastores y misterios de El Santet denotan una técnica depurada aprendida en los talleres de Olot y una estética deudora de la corriente neoclásica, pero la producción de los hijos derivó hacia modelos más populares con acabados más toscos. La popularización del belén tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando se empezó a producir a gran escala pastores vestidos a la mallorquina, asequibles para las clases modestas. Este tipo de pastores folclóricos convivieron con la fuerte producción de los talleres murcianos hasta mediados del siglo XX, de la que en Mallorca encontramos una gran producción.

Jaume Llabrés / Aina Pascual: Tríptico de la exposición "300 años de artesanía, pastores y belenes (siglos XVIII - XX)"

 (Segueix)

Belenes: Taller del Mestre de les Verges Rosses

fabian | 11 Desembre, 2008 16:49

libro

En el año 2004, en el Archivo Municipal de Palma (can Bordils) hubo una exposición de figuras de belenes. Yo no asistí (no me enteré), pero compré el libro de la exposición: "El Belén Tradicional Mallorquín: La evolución de las figuras del belén mallorquín en los siglos XVIII - XX", libro como toca: en las dos lenguas oficiales, para que los ciudadanos podamos estar informados. La información que ofrece, escrita por P. de Montaner, Maria José Massot y Joana Seguí es muy interesante y lleva las fotografías de las figuras que se mostraban en la exposición. Creo que todas ellas provenientes de colecciones o belenes de particulares. Cuando leí el libro sentí no haberme enterado de esa exposición pues seguro que es muy difícil reunir piezas de tan diversa procedencia.

El libro, tras la presentación, se divide en tres capítulos: "1: El Belén. 2: La indumentaria de las figuras del belén mallorquín. 3: Las figuras del belén: Autorías documentadas".

Es en el tercer capítulo, sobre autorías documentadas, en el que trata de varios talleres o algunos artistas que realizaron figuras de belén. Como artistas nombra a Francisco de Herrera el Joven (finales del XVIII) y a Adrià Ferran i Vallés, refugiado en Palma en 1808 y que realizó una amplia labor artística y de quien ya he hablado en algunas ocasiones (ver: Santa Cecilia 2007). En cuanto a talleres, indica tres de la segunda mitad del siglo XX y dos de los siglos XVIII - XIX. Yo no sé si nombra todos los talleres de figuras de belén o sólo los que realizaron figuras del tipo de belén mallorquín. Posiblemente sea esto último.

figuras
Figuras del taller del "Mestre de les Verges Rosses" (colección de Daniel Cota)

 (Segueix)

En el mercadillo navideño de belenes

fabian | 10 Desembre, 2008 17:41

Hacia mediodía me acerco a la Plaza Mayor de Palma donde en esta época se abre un mercadillo de belenes. La lluvia no atrae a los posibles clientes y muchas casetas están cerradas. Me acerco a observar las figuras y allí están las de toda la vida: cabelleras cubiertas, capas, túnicas ... Si me preguntara de qué lugar del mundo son y de qué época no sabría contestar con certeza. La verdad es que son muy parecidas a las que veo en los pasos de semana santa, a las que aparecen en cuadros religiosos ...

mercadillo navideño
Mercadillo navideño en la Plaza Mayor de Palma

Los belenes en principio eran tema de conventos y de las clases adineradas. Voy a dejar para otro día los belenes de los conventos, pues merecen especial atención. Parece que en los siglos XVII y XVIII Nápoles sobresale en cuanto a la confección de figuras que de alguna manera rememoran el nacimiento de Jesús. Las figuras principales son las del portal: San José y la Virgen, posiblemente el niño, también dos animales: un buey, ya la controversia surge si el otro era mula o asno; un pesebre; tampoco está claro si el establo estaba en una cueva o en un edificio en ruinas. Poco a poco se van añadiendo figuras: unos pastores, ángeles, una estrella ... Después son multitud, ya que llegan a tener más de mil figuras.

Carlos III (1716 - 1788), antes de ser Rey de España lo había sido de Nápoles y Sicilia. En Nápoles se conservan algunos de los belenes que encargó a Giusepe Sanmartino, un prestigioso imaginero. Ya en España también encargó varios belenes. Famoso es el llamado "Belén del Príncipe" que hizo traer desde Nápoles para sus hijos. Quizás fuera ese el origen, pero los miembros de la aristocracia y las grandes fortunas encargan a artistas de prestigio la confección de figuras y belenes para exponer en sus mansiones. Algunos de estos belenes tienen gran cantidad de piezas y ocuparán un espacio fijo, sin tener que montarlos y desmontarlos cada año. De todos esos belenes el más famoso probablemente sea el Belén de Francisco Salzillo (1707 - 1783), hijo de Nicolás que, procedente de Nápoles, había instalado su taller en Murcia y que era famoso por sus esculturas religiosas, sobre todo de la Semana Santa. En 1776, recibe un encargo de confeccionar un belén para adornar el palacio de Jesualdo Riquelme.

figuras de belén
Figuras "tradicionales" del belén, probablemente inspiradas en el Belén de Salzillo

Ya en el siglo XIX, el belén se populariza y se crean talleres dedicados a la confección de sus figuras. Cada región va adquiriendo formas propias y ya, a finales del XIX y comienzos del XX se puede hablar de "escuelas regionales belenísticas". Hay varios elementos que confluyen en la creación de un "prototipo imaginario" que se considerará tradicional. Así, los grabados , pinturas y figurillas de belén paralizan la vestimenta payesa de finales del siglo XIX como tradicional, sin tener en cuenta que la vestimenta es variada según la escala social y según el tiempo. La vestimenta de final de siglo será considerada como la regional tradicional, vestimenta que pocas décadas antes o después era o será diferente, pero que congelará el tiempo y adquirirá el apelativo de "tradicional", como si hubiera durado siglos. Nacen pues, entre finales del XIX y comienzos del XX, las "escuelas tradicionales", que supone que las figuras y belenes realizados en los talleres locales tienen unos rasgos comunes.

figuras belén
Figuras de "belén mallorquín"

En el mercadillo, entre cientos de figuras del "belén tradicional", probablemente del estilo del Belén de Salzillo, unas pocas figuras de un denominado "belén mallorquín".

Pues estos dos estilos, el de Salzillo y el supuesto mallorquín, serán una pauta para visitar los belenes que se exponen en Palma. Del belén tipo Salzillo está el belén de Sant Antoniet, el de C&A, el del Corte Inglés. Del tipo mallorquín, están el del Ayuntamiento y el de la Misericordia. Los dos tipos presentan diferencias notables, tanto en sus figuras, tamaño, vestimenta, como en sus decoraciones y, también, en la importancia que se dará al portal o nacimiento. En los de tipo Salzillo, el portal tiene principal importancia y el resto, de elementos bíblicos, son secundarios. En el tipo regional, tendrán importancia las decoraciones y figuras que rememoren una cierta visión de la isla y el portal o aparece aislado en otro lugar o es muy poco visible.

belén figuras belén

Pocos belenes conozco que superen de alguna manera los estereotipos belenísticos. El del Ayuntamiento de Sa Pobla, costumbrista, rompe con la figuración del "calçó amb baldufes" y del "rebosillo". Pero estas piezas ya no están en el mercadillo navideño sino que son obra original de algún artesano que sabe romper con los estereotipos inmutables.

El belén que vino en barco (Belén de Jesús en La Sangre)

fabian | 09 Desembre, 2008 19:06

La historia podría comenzar con un barco en la bahía, una gran tormenta y una promesa de salvación. Y la historia parece ser verídica. El año era 1536 y el capitán del barco se llamaba Domingo Gangome o Janceme. Entre la carga había siete belenes. Noche cerrada, oscuridad total, fuerte tormenta y el capitán promete a Dios que dará uno de los siete misterios , el que eligiesen, a quien les ofreciera luz en tierra. Y una luz vieron; era la de un convento franciscano que mantenía una luz encendida toda la noche pues se encontraba extramuros de la ciudad. Era el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Jesús. Y allí quedaron las figuras del belén.

cuadro

Hay que añadir en este punto una explicación. Parece que fue San Francisco de Asís quien en la nochebuena de 1223, en Greccio (Italia), crea u organiza el primer belén. Pero no era de figuras sino una representación con seres vivos, con un asno y una mula de verdad. Y esa representación del belén fue tradicional desde entonces entre franciscanos y clarisas y se extendió pronto en algunas poblaciones europeas y en Mallorca quedan algunos actos provenientes de esas antiguas representaciones, como el canto de la Sibila. La aparición del belén de figuras es muy posterior, quizás del siglo XV y se supone que fue en Italia.

Belén de Jesús
El Belén de Jesús en la iglesia de la Anunciación (La Sangre)

Bien, estaba con esas figuras que llegaron a Palma una noche oscura en un barco. Los franciscanos las recogen y adaptan para ellas una capilla, la primera de la derecha. Una capilla que está más baja que el templo. En el centro tiene un altar de un metro de altura y tras él, la entrada a una cueva de techo peraltado y adornado con estalactitas recogidas del natural. La cueva es grande, de 4,40 metros de ancho; 1,75 de altura y 2,2 de profundidad. La Virgen y San José están arrodillados, uno a cada lado del Niño.

Fuera de esta capilla hay un cuadro de difícil visibilidad. Aparece un barco y, punto a él, un esquife o barca en la que están varias personas. En la borda del barco se puede ver la figura de San José y en el esquife un sacerdote tiene en sus brazos la figura del niño. Tiene el cuadro en su parte inferior, una leyenda que cuenta la historia de 1536 del capitán Domingo Gangome.

ángeles de belén
Dos de los seis ángeles músicos

En 1835 el convento de Nuestra Señora de los Angeles de Jesús fue desamortizado. El belén pasó a la iglesia de la Anunciación de Palma, donde se venera el Santo Cristo de la Sangre. Se cuidó que el belén pasara íntegro en la misma situación - primera capilla a la derecha - y con las medidas en las que se había conservado.

Las figuras del belén son de madera. Las figuras de San José y la Virgen tienen 1,42 y 1,18 metros de altura. Los seis ángeles músicos con instrumentos musicales: arpa, cítara, órgano portátil y flauta, miden una media de altura de 80 cm. La mula tiene 1,30 m. y el buey agachado también. Sobre la cueva hay tres pastores de aproximadamente un metro de altura. Uno suena la cornamusa, otro bate un tambor y el tercero coge un barril con las dos manos. Hay 9 ovejas que alternan color blanco o negro y dos grandes perros negros con collares de púas.

pastor
Sobre la cueva, uno de los tres pastores

Las figuras centrales: María, José y los seis ángeles se datan de 1480, ya que son semejantes a las figuras de los nacimientos de San Giovanni a Carbonara de Nápoles, obra de Pietro y Giovanni Alamanno y que guarda igual disposición, con los pastores encima de la cueva. Los pastores se cree que son de 1530, aunque no está clara si su procedencia es italiana o española.

Parece seguro que es el primer belén de figuras que existió en Mallorca. Otros conventos de franciscanos como el de San Buenaventura de Llucmajor o los de San Diego de Alaior o de Jesús de Mahón, también guardan sus belenes en la primera capilla a la derecha, aunque sus figuras ya son de los siglos XVII y XVIII.

Toda esta información la he encontrado en un pequeño librito de Gabriel Llompart Moragues: "El belén cuatrocentista del Hospital Provincial de Palma de Mallorca" (1963) que he leído en Can Salas, la biblioteca pública de Palma.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar